ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำสถาปัตยกรรมการบริหารจัดการองค์กรด้วย Enterprise Architecture (EA) ของ สศช. ระยะที่ 1 โดยวิธีคัดเลือก (17 ม.ค. 2562)
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการนำข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (17 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ม.ค. 2562)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกาศราคากลางในการซื้อข้อมูล CEIC (Data Time Series) (15 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง (14 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ (14 ม.ค. 2562)
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการวางแผนการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลระดับ Big Data เพื่อติดตามประเมินผลแผนงานโครงการในระดับต่างๆ ระยะที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (14 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนิตยสารสารคดี สำหรับห้องสมุดสุริยานุวัตร ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือราชกิจจานุเบกษา ประจำปีงบประมาณ 2562  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพานพุ่มดอกไม้ และเครื่องทองน้อย สำหรับการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะ (11 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนิตยสาร และหนังสือพิมพ์ สำหรับท่าน ลศช. และห้องสมุดสุริยานุวัตร เดือนมกราคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายางฝ่ายการเจ้าหน้าที่ (10 ม.ค. 2562)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซื้อข้อมูล CEIC (Data Time Series) (8 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างพนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เดือนตุลาคม 2561 และเดือนพฤศจิกายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ม.ค. 2562)
ประกาศยกเลิกการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการนำข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ โดยวิธีคัดเลือก (4 ม.ค. 2562)
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 และเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (28 ธ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายปัจจุบันสู่ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27 ธ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตบอร์ดนิทรรศการเผยแพร่แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (26 ธ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการฝึกอบรมความรู้และทักษะพื้นฐานด้านนโยบายสาธารณะ (Basics of Public Policy) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ธ.ค. 2561)
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการจัดพิมพ์ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (25 ธ.ค. 2561)
หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์