ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
หน้าหลัก >> รายได้ประชาชาติของประเทศไทย พ.ศ. 2557 แบบปริมาณลูกโซ่
รายได้ประชาชาติของประเทศไทย พ.ศ. 2557 แบบปริมาณลูกโซ่
   ข้อมูลอนุกรมเดิมแบบปีฐานคงที่ ปี พ.ศ. 2531 (Old Series: Fixed Base Year at 1988 Price)
   รายได้ประชาชาติของประเทศไทย พ.ศ. 2553
   รายได้ประชาชาติของประเทศไทย พ.ศ. 2554
   รายได้ประชาชาติของประเทศไทย พ.ศ. 2555
   รายได้ประชาชาติของประเทศไทย พ.ศ. 2556
   รายได้ประชาชาติของประเทศไทย พ.ศ. 2557
   รายได้ประชาชาติของประเทศไทย พ.ศ. 2558
   รายได้ประชาชาติของประเทศไทย พ.ศ. 2559
   รายได้ประชาชาติของประเทศไทย พ.ศ. 2560
รายได้ประชาชาติของประเทศไทย พ.ศ. 2558 แบบปริมาณลูกโซ่
รายได้ประชาชาติของประเทศไทย พ.ศ. 2557 แบบปริมาณลูกโซ่
รายได้ประชาชาติของประเทศไทย พ.ศ. 2556 แบบปริมาณลูกโซ่
รายได้ประชาชาติของประเทศไทย พ.ศ. 2555 แบบปริมาณลูกโซ่
รายได้ประชาชาติของประเทศไทย พ.ศ. 2554 แบบปริมาณลูกโซ่
รายได้ประชาชาติของประเทศไทย พ.ศ. 2553 แบบปริมาณลูกโซ่

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์