ข่าวเด่น
ข่าวสาร สศช.
สมัครรับข้อมูล
 
สมัคร ยกเลิก
QGDP 3.3 %
รายได้ต่อหัวทั้งปี
(บาท/คน)
228,412.0
อัตราเงินเฟ้อ
1.5 %
มูลค่าการส่งอออก
(ล้านเหรียญ สรอ.)
63,386.8
ดูทั้งหมด
การมีงานทำ
(พันคน)
38,404
อัตราการว่างงาน
(ร้อยละ)
0.96 %
อัตราการเกิดอาชญากรรม
(ต่อประชากรแสนคน)
158..56
ดูทั้งหมด
เรื่องเด่น


สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
0
1
3
6
0
0
5
8
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์
Copyright 2559 - สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - All Right Reserved | เว็บไซต์แสดงผลได้ดีบน Chrome Browser