ข่าวเด่น
ข่าวสาร สศช.
สมัครรับข้อมูล
 
สมัคร ยกเลิก
QGDP 2.8 %
รายได้ต่อหัวทั้งปี
(บาท/คน)
240,568.7
อัตราเงินเฟ้อ
0.7 %
มูลค่าการส่งอออก
(ล้านเหรียญ สรอ.)
62,221
ดูทั้งหมด
การมีงานทำ
(พันคน)
37,703
อัตราการว่างงาน
(ร้อยละ)
0.92 %
อัตราการเกิดอาชญากรรม
(ต่อประชากรแสนคน)
150.18
ดูทั้งหมด
เรื่องเด่น


สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
0
1
5
5
7
2
3
0
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์  
Copyright 2559 - สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - All Right Reserved