ตารางสถิติ GDP ประจำปี
รายงานภาวะเศรษฐกิจ ในประเทศ ปี 2561
 
ที่
ปีปฏิทิน
ปี 2561 ปี 2560
ทั้งปี Q4 ธ.ค. พ.ย. ต.ค. Q3 Q2 Q1 ทั้งปี Q4 Q3 Q2 Q1
1
อัตราการขยายตัวของ GDP อนุกรมใหม่ ( %)
4.1 3.7 - - - 3.2 4.6 4.9 3.9 4.0 4.3 3.9 3.4
2
รายได้ต่อหัว (บาท/คน)
240,544.9 - - - - - - - 228,412.0 - - - -
3
มูลค่าการส่งออก (ล้านเหรียญ สรอ.)
253,431 62,538 19,538 21,315 21,685 63,387 63,014.4 61,788.2 235,267.4 61,130.8 61,801.7 56,100.8 56,234.1
4
อัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออก (%)
7.7 2.3 -1.6 0.2 8.4 2.6 12.3 9.9 9.8 11.6 12.8 7.9 6.8
5
ดุลการค้า (ล้านเหรียญ สรอ.)
23,623 4,404 2,484 664 1,255 3,424 5,804.3 6,634.9 34,160.6 7,032.6 10,565.1 7,100.1 9,462.9
6
ดุลบัญชีเดินสะพัดต่อ GDP อนุกรมใหม่
7.4 6.6 - - - 3.4 5.3 11.6 11.2 10.2 12.5 7.8 14.4
7
อัตราเงินเฟ้อ (%)
1.1 0.8 0.4 0.9 1.2 1.5 1.3 0.6 0.7 0.9 0.4 0.1 1.3
8
อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (%)
1.75 1.75 1.75 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
9
อัตราแลกเปลี่ยน
32.3 32.8 32.7 33.0 32.8 33.0 31.9 31.5 33.9 33.0 33.4 34.3 35.1
10
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย
1,563.9 1,563.9 1,536.9 1,641.8 1,669.1 1,756.4 1,595.6 1,826.9 1,753.7 1,673.2 1,574.7 1,575.1 1,542.9
11
หนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นปีงบประมาณ
6,833.6 6,833.6 6,833.6 6,808.8 6,762.8 6,781.0 6,531.5 6,453.8 6,371.4 6,371.4 6,369.3 6,185.5 6,166.5
12
หนี้สาธารณะคงค้างต่อ GDP อนุกรมใหม่
41.9 41.9 41.9 41.7 41.4 41.6 40.0 39.3 41.2 41.2 41.2 40.0 39.9

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์