ประชาสัมพันธ์ด่วน
สาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ
วันที่ 13 พ.ค. 2559
 
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
คำอธิบายสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ เล่มที่1
คำอธิบายสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ เล่มที่2

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์