ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุคงทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 ก.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 ก.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 ก.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 ก.ค. 2561)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อข้อมูล Real Estate Index (6 ก.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนิตยสาร วารสารและหนังสือพิมพ์ สำหรับห้องสมุดสุริยานุวัตร เดือนกรกฎาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ก.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์ร่างยุทธศาสตร์ชาติเพิ่มเติม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ก.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ (4 ก.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศชั้นหนี่ง 40 ที่นั่ง (4 ก.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งเอกสารวาระการประชุมให้คณะอนุกรรมการด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ครั้งที่ 1/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 ก.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 ก.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเอกสาร/เช่าห้องประชุม สำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2561 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ก.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ก.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เดือนพฤษภาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 มิ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 มิ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 1 งาน (29 มิ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 มิ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ส่งเอกสารวาระการประชุม กก.สศช. ครั้งที่ 6/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 มิ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 มิ.ย. 2561)
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการโครงการการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27 มิ.ย. 2561)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 [50] 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์