ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือ ๙ ย่างสู่ความยั่งยืน ภาคธุรกิจเอกชน (13 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมประตูม้วนไฟฟ้าทางเข้าออกด้านถนนกรุงเกษม (13 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมฝ้าเพดานห้อง ทปษ.ธิดา และกระจกห้อง เลขานุการ ทปษ.ธิดา (12 ก.ย. 2561)
จ้างแปลเอกสารรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสสองปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์เอกสารเผยแพร่ เรื่อง การพัฒนาเชิงพื้นที่สู่ความยั่งยืนฯ (12 ก.ย. 2561)
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12 ก.ย. 2561)
ซื้อนิตยสาร วารสาร และหนังสือพิมพ์ สำหรับท่าน ลศช. และห้องสมุดสุริยานุวัตร เดือนกันยายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ก.ย. 2561)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาและวางระบบเชื่อมโยงการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประเมินผลแผนฯ 12 ในช่วงปีแรกฯ เป็นกรณีศึกษา (11 ก.ย. 2561)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (11 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อและติดตั้งยางชะลอความเร็ว (11 ก.ย. 2561)
ประกาศราคากลาง การเช่าบริการวงจรสื่อสารชนิดใยแก้วนำแสงและการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร (Internet Corporate Users) และเช่าโครงข่ายสื่อสารเพื่อเชื่อมโยงระหว่าง สศช. ส่วนกลาง กับสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสั (11 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเว็บไซต์เผยแพร่ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง/ผลิตเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ก. ดอกไม้ และผ้าสีฟ้า-ขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือสำหรับบริการของห้องสมุดสุริยานุวัตร ประจำปีงบประมาร พ.ศ. 2561 (10 ก.ย. 2561)
ยกเลิกการจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาและวางระบบเชื่อมโยงการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์ชาติแผนการปฏิรูปประเทศและแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 : ประเมินผลแผนฯ 12 ในช่วงปีแรกฯ เป็นกรณีศึกษา (10 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ณ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ณ จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 ก.ย. 2561)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 [48] 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์