ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง การประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ IP Phone ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29 ส.ค. 2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการโครงการการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยวิธีประวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29 ส.ค. 2561)
ประกาศราคากลางในการจ้างที่ปรึกษาโครงการความร่วมมือการวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ (29 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสอบและแก้ไขระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อาคาร 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเกจวัดความดันของถังดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ส.ค. 2561)
ประกาศราคากลางในการจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนารายภาคระยะ ๒๐ ปี (28 ส.ค. 2561)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการขับเคลื่อนการใช้คู่มือแนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย (Regulatory Impact Analysis: RIA) ไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (28 ส.ค. 2561)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดประชุมระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนประเด็นสำคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 สู่การปฏิบัติในระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (28 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมกล้องถ่ายภาพและแฟลชกล้องถ่ายภาพ (27 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร multifunction โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ส.ค. 2561)
ประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่ารถโดยสาร จำนวน ๓ คัน และรถนั่งส่วนกลาง จำนวน ๔ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27 ส.ค. 2561)
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27 ส.ค. 2561)
ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมเก้าอี้นวมภายในอาคารสุริยานุวัตร (27 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมลิฟต์โดยสารอาคาร 4 จำนวน 2 ตัว (27 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสาร/เช่าเครื่องรับโทรทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ส.ค. 2561)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 [47] 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์