ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจัดประชุมระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนประเด็นสำคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 สู่การปฏิบัติในระดับภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ IP Phone ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถโดยสาร จำนวน ๓ คัน และรถนั่งส่วนกลาง จำนวน ๔ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18 ก.ย. 2561)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการสำรวจและศึกษาเพื่อการเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคมในรายงานภาวะสังคมรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (18 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างพนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เดือนสิงหาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ก.ย. 2561)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาระบบข้อมูลโลจิสติกส์เพื่อประเมินขีดความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (17 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตบอร์ดนิทรรศการเผยแพร่ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (17 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด รวมทั้งดูแลต้นไม้ สนามหญ้า และสวนหย่อมของสำนักงานฯ (ส่วนกลาง และสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี) ประจำปีงบประมาณ 2562 (17 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง และสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จำนวน 9 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2562 (17 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สศช. ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17 ก.ย. 2561)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ในช่วงระยะครึ่งแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (17 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและจัดทำโมชั่นกราฟฟิค (Motiongraphic) ยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ก.ย. 2561)
จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อเข้าร่วมการประชุมหารือสำหรับโครงการความร่วมมือกรอบแม่น้ำโขงล้านช้าง เรื่อง การพัฒนาร่วมเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ณ จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (14 ก.ย. 2561)
จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ก.ย. 2561)
จ้างผลิตเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ครั้งที่ 2/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ก.ย. 2561)
ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ : ประเมินผลแผนฯ ๑๒ ในช่วงปีแรกฯ เป็นกรณีศึกษา (14 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการโครงการการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันยองประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (14 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการจัดประชุมประจำปี 2561 ของ สศช. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ก.ย. 2561)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 [47] 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์