ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าใส่เอกสารสำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการและระดมความคิดเห็น เรื่อง “(ร่าง) กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน และอาหารที่ยั่งยืน ระยะ 20 ปี”  โดยวิธีเฉพาะ (26 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดฝังฝ้าเพดาน ขนาด ๓๐,๐๙๐ BTU จำนวน ๒ เครื่อง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.ย. 2561)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 22 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (26 ก.ย. 2561)
ยกเลิกประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 22 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (26 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร (ส่วนกลาง และอาคารหอประชุมสุริยานุวัตร สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี) ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งสำหรับรองเลขาธิการฯ จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและวัสดุคงทน (26 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายแผนผังทางหนีไฟ และป้ายจุดรวมพล พร้อมติดตั้ง (26 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ้นเตอร์สี) (26 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แบบอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signage) (26 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำบอร์ดนิทรรศการในการประชุมกลุ่มย่อยภาคบ่าย กลุ่มที่ ๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ของการประชุมประจำปี ๒๕๖๑ ของ สศช. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดฝังฝ้าเพดาน ขนาด ๓๐,๐๙๐ BTU จำนวน ๒ เครื่อง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.ย. 2561)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการนำเสนอระบบรายงานอัจฉริยะด้านภาวะเศรษฐกิจและสังคม โดยการเช่าใช้และพัฒนา Dashboard สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลบนระบบ Cloud ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (26 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกรอบรูปและกล่องใส่เกียรติบัตรเพื่อใช้ในกิจกรรม “ร่วมใจสร้างไทยไปด้วยกัน”  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สศช. (ส่วนกลาง และสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สศช. (ส่วนกลาง และสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี) (25 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าสถานที่จัดงานประชุมประจำปี 2561 ของ สศช. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ก.ย. 2561)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 [44] 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์