ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 ต.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกระเป๋าผ้าใส่เอกสารฯ ให้แก่นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 9 (12 ต.ค. 2561)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (9 ต.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีคัดเลือก (8 ต.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาและวางระบบเชื่อมโยงการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 12 ประเมินผลแผนฯ 12 ในช่วงปีแรกฯ เป็นกรณีศึกษา โดยวิธีคัดเ (8 ต.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคลากร เพื่อปฏิบัติงานในภารกิจยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 ต.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพรม สำหรับจัดงานประชุมประจำปี 2561 ของ สศช.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ต.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เดือนกันยายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและจ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้เพื่อใช้ปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและจ้างผลิตเอกสารสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 6 /2561 ในพื้นที่ภาคใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสติ๊กเกอร์สำหรับการจัดงานประชุมประจำปี 2561 ของ สศช. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการอุปกรณ์ไฟฟ้า (กระแสไฟฟ้า) สำหรับการถ่ายทอดสด บันทึกเทปการประชุม และการจัดนิทรรศการ ในการประชุมประจำปี 2561 ของ สศช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อครุภัณฑ์สำหรับใช้งานห้องแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม (War Room) และครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการสนับสนุนงานฝ่ายบริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ก.ย. 2561)
ประกาศราคากลาง โครงการนำเสนอระบบรายงานอัจริยะด้านภาวะเศรษฐกิจและสังคม โดยการเช่าใช้และพัฒนา Dashboard สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลบนระบบ Cloud โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการนำเสนอระบบรายงานอัจริยะด้านภาวะเศรษฐกิจและสังคม โดยการเช่าใช้และพัฒนา Dashboard สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลบนระบบ Cloud โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (27 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม จำนวน 5,000 รีม เพื่อเข้าคลังพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อเข้าคลังพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 22 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่ารถยนต์ตรวจการณ์ ประจำสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคฯ ยี่ห้อโตโยต้า รุ่น FORTUNER 3.0V AT 4WD จำนวน 3 คัน (26 ก.ย. 2561)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 [43] 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์