ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ข่าวสาร/กิจกรรม
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสาร/กิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสาร/กิจกรรม
ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการด้าน การค้าและการอำนวยความสะดวก ทางการค้าภายใต้แผนงาน GMS (Workshop on Trade and Trade Facilitation in GMS) (5 ม.ค. 2555)
ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการด้าน การค้าและการอำนวยความสะดวก ทางการค้าภายใต้แผนงาน GMS (Workshop on Trade and Trade Facilitation in GMS)
ดาวน์โหลด 81 ครั้ง
สรุปข่าวการประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ อุทกภัยด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และความเป็นอยู่ของประชาชน (5 ม.ค. 2555)
สรุปข่าวการประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ อุทกภัยด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และความเป็นอยู่ของประชาชน
ดาวน์โหลด 70 ครั้ง
สศช. ทำาบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๕... (5 ม.ค. 2555)
สศช. ทำาบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๕...นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป เพื่อเป็นสิริมงคล ในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๕ บริเวณหน้าตึกสุริยานุวัตร สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นประเพณีที่ ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องมาทุกปี
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
แผ่นพับประชาสัมพันธ์การช่วยเหลือ เยียวยาผู้ประสบอุทกภัย 2554 (5 ม.ค. 2555)
แผ่นพับประชาสัมพันธ์การช่วยเหลือ เยียวยาผู้ประสบอุทกภัย 2554
ดาวน์โหลด 268 ครั้ง
สรุปข่าวการประชุมคณะกรรมการ ยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้าง อนาคตประเทศ (กยอ.) ครั้งที่ 1/2554 (5 ม.ค. 2555)
สรุปข่าวการประชุมคณะกรรมการ ยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้าง อนาคตประเทศ (กยอ.) ครั้งที่ 1/2554 คณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศ (กยอ.) ได้มีการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ ในวันอังคารที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ โดยมีนายวีรพงษ์ รามางกูร เป็นประธาน เพื่อกำหนดกรอบ การดำเนินงานของ กยอ. โดยสรุปสาระสำคัญของผลการประชุมได้
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
สศช. จัดทำบัญชีเศรษฐกิจเงินทุน ของประเทศไทยปี ๒๕๔๘-๒๕๕๒ (7 ก.ค. 2554)
สศช. จัดทำบัญชีเศรษฐกิจเงินทุน ของประเทศไทยปี ๒๕๔๘-๒๕๕๒ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) โดยสำนักบัญชีประชาชาติ (สบป.) ได้จัดทำบัญชีเศรษฐกิจเงินทุนของประเทศไทย อนุกรมปี ๒๕๔๘-๒๕๕๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ สศช. ได้จัดทำบัญชีเศรษฐกิจเงินทุนของประเทศไทยเป็นประจำต่อเนื่องทุกปี เพื่อใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์การหมุนเวียนของเงินทุน การออม การลงทุน แหล่งที่มาของเงินทุน และการใช้ไปของเงินทุนผ่านเครื่องมือทางการเงินประเภทต่างๆ ของภาคเศรษฐกิจไทย
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ต้นหางนกยูงหน้าตึกสุริยานุวัตร สศช. ได้รับผลโหวตติดอันดับ ๑ ใน ๕ ต้นไม้ทรงคุณค่า น่าประทับใจที่สุดในกรุงเทพฯ (7 ก.ค. 2554)
ต้นหางนกยูงหน้าตึกสุริยานุวัตร สศช. ได้รับผลโหวตติดอันดับ ๑ ใน ๕ ต้นไม้ทรงคุณค่า น่าประทับใจที่สุดในกรุงเทพฯ
ดาวน์โหลด 154 ครั้ง
สศช. ร่วมกับกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) จัดการสัมมนา เรื่อง ผลกระทบจากการ เปลี่ยนแปลงทางประชากรในประเทศไทย (7 ก.ค. 2554)
สศช. ร่วมกับกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) จัดการสัมมนา เรื่อง ผลกระทบจากการ เปลี่ยนแปลงทางประชากรในประเทศไทย จากรายงานผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางประชากรในประเทศไทย พบว่า ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ยุค ที่อัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรชะลอตัว ซึ่งเป็นผลให้จำนวนประชากรของประเทศลดลงในที่สุด โดยสาเหตุเป็นผล มาจากภาวะเจริญพันธุ์ที่อยู่ในระดับต่ำกว่าอัตราทดแทนตลอดช่วงเวลา ๒๐ ปีที่ผ่านมา จากจำนวนเด็กเกิดใหม่ที่ ลดลงนับตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. ๒๕๑๓ เป็นต้นมา ได้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางอายุและเพศของประชากร
ดาวน์โหลด 139 ครั้ง
สศช. มอบสมุดบันทึก "พระมิ่งขวัญของชาวไทย ผู้ทรงเป็นพลังพัฒนาประเทศ" ให้สำนักพระราชวัง มอบแด่ผู้มาร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (15 มิ.ย. 2554)
สศช. มอบสมุดบันทึก "พระมิ่งขวัญของชาวไทย ผู้ทรงเป็นพลังพัฒนาประเทศ" ให้สำนักพระราชวัง มอบแด่ผู้มาร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดทำขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลครบรอบ ๖๐ ปี
ดาวน์โหลด 75 ครั้ง
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขัน ได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (20 พ.ค. 2554)
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขัน ได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมา โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงาน คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (20 พ.ค. 2554)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมา โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงาน คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๔ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วม ภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ครั้ง (20 พ.ค. 2554)
เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๔ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วม ภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ครั้ง
ดาวน์โหลด 164 ครั้ง
สศช. ร่วมพัฒนาโลจิสติกส์ อำนวยความสะดวก การข้ามแดนสนับสนุนการท่องเที่ยวของประเทศ ลุ่มแม่น้ำโขง (11 มี.ค. 2554)
สศช. ร่วมพัฒนาโลจิสติกส์ อำนวยความสะดวก การข้ามแดนสนับสนุนการท่องเที่ยวของประเทศ ลุ่มแม่น้ำโขง เพื่อระดมความเห็นในการพัฒนาโลจิสติกส์และอำนวยความสะดวกการข้ามแดนเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวของประเทศลุ่มแม่น้ำโขงในลักษณะหนึ่งวีซ่าหนึ่งจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด 70 ครั้ง
สศช. เปิดพิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตรฯ ให้เด็กเรียนรู้การพัฒนาประเทศ (2 ก.พ. 2554)
สศช. เปิดพิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตรฯ ให้เด็กเรียนรู้การพัฒนาประเทศ เลขาธิการฯ กล่าวว่า เด็กๆ ที่มาร่วมงานต่างได้มาร่วมเรียนรู้ในเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และพระจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงทุ่มเท พระวรกายเพื่อการพัฒนาประเทศ จากสมุดบันทึก “พระมิ่งขวัญของชาวไทย ผู้ทรงเป็นพลังพัฒนาประเทศ” หนังสือการ์ตูน “เศรษฐกิจพอเพียง... นำสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน” และหนังสือฉบับพกพา “ปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง” รวมถึงได้รับทราบประวัติความเป็นมาของพระยาสุริยานุวัตร และพิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตร เพื่อการพัฒนาประเทศ
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
สศช. พัฒนาพื้นที่ราชดำเนินขอเชิญ ประชาชนไทยส่งผลงานการออกแบบ "โครงการประกวดแบบลานเฉลิม พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า ๓.๔ ล้านบาท (18 ม.ค. 2554)
สศช. พัฒนาพื้นที่ราชดำเนินขอเชิญ ประชาชนไทยส่งผลงานการออกแบบ "โครงการประกวดแบบลานเฉลิม พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า ๓.๔ ล้านบาท เปิดเวทีให้ประชาชนชาวไทยส่งแบบเข้าประกวดภายใต้โครงการ “ประกวดแบบ ลานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช” ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า ๓,๔๐๐,๐๐๐ บาท มอบหมายมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นผู้รับผิดชอบการจัดประกวดเพื่อเฟ้นหาแบบที่ดีที่สุด เพื่อนำไปเป็นแบบ ในการจัดสร้างต่อไป โดยได้จัดการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๓
ดาวน์โหลด 78 ครั้ง
ผู้บริหาร สศช. ร่วมลงนามถวายพระพร... (18 ม.ค. 2554)
ผู้บริหาร สศช. ร่วมลงนามถวายพระพร...สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ ตึกล้วน เพิ่มพูน ว่องวานิช (ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ) ชั้น ๑ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
สภาพัฒน์เปิด "พิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตร เพื่อการพัฒนาประเทศ" ให้เด็ก ทัศนศึกษาในงานวันเด็กปีนี้ (18 ม.ค. 2554)
สภาพัฒน์เปิด "พิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตร เพื่อการพัฒนาประเทศ" ให้เด็ก ทัศนศึกษาในงานวันเด็กปีนี้ รู้จัก “พระยาสุริยานุวัตร” นักเศรษฐศาสตร์คนแรกของไทย ศึกษาการพัฒนาประเทศไทย เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และรับสมุดบันทึก “พระมิ่งขวัญของชาวไทย ผู้ทรง เป็นพลังพัฒนาประเทศ”
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
สศช. ร่วมเฉลิมพระเกียรติฯ จัดทำสมุด บันทึก "พระมิ่งขวัญของชาวไทย ผู้ทรงเป็นพลังพัฒนาประเทศ" (7 ม.ค. 2554)
สศช. ร่วมเฉลิมพระเกียรติฯ จัดทำสมุด บันทึก "พระมิ่งขวัญของชาวไทย ผู้ทรงเป็นพลังพัฒนาประเทศ" ได้จัดทำสมุดบันทึก “พระมิ่งขวัญของชาวไทย ผู้ทรงเป็น พลังพัฒนาประเทศ” เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และเพื่อ เผยแพร่พระเกียรติคุณสู่ทุกภาคส่วนของสังคมไทย ด้วยความซาบซึ้งและ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่เปรียบมิได้
ดาวน์โหลด 70 ครั้ง
รายการทีวีไทยสุดสัปดาห์ นำเสนอ เรื่องราวของพิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตรฯ (28 ธ.ค. 2553)
รายการทีวีไทยสุดสัปดาห์ นำเสนอ เรื่องราวของพิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตรฯ ตอน “พิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตรเพื่อ การพัฒนาประเทศ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติคุณของพระยาสุริยานุวัตร นักเศรษฐศาสตร์ไทยคนแรก ซึ่งในอดีตเป็นเจ้าของบ้านที่นำมาจัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์ฯ และเป็น ที่ทำการของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ตั้งแต่ ปี ๒๔๙๓
ดาวน์โหลด 87 ครั้ง
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ (28 ธ.ค. 2553)
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน
ดาวน์โหลด 78 ครั้ง
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 [43] 44 45 46 47 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์