ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ข่าวสาร/กิจกรรม
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสาร/กิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. ร่วมพัฒนาโลจิสติกส์ อำนวยความสะดวก การข้ามแดนสนับสนุนการท่องเที่ยวของประเทศ ลุ่มแม่น้ำโขง (11 มี.ค. 2554)
สศช. ร่วมพัฒนาโลจิสติกส์ อำนวยความสะดวก การข้ามแดนสนับสนุนการท่องเที่ยวของประเทศ ลุ่มแม่น้ำโขง เพื่อระดมความเห็นในการพัฒนาโลจิสติกส์และอำนวยความสะดวกการข้ามแดนเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวของประเทศลุ่มแม่น้ำโขงในลักษณะหนึ่งวีซ่าหนึ่งจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
สศช. เปิดพิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตรฯ ให้เด็กเรียนรู้การพัฒนาประเทศ (2 ก.พ. 2554)
สศช. เปิดพิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตรฯ ให้เด็กเรียนรู้การพัฒนาประเทศ เลขาธิการฯ กล่าวว่า เด็กๆ ที่มาร่วมงานต่างได้มาร่วมเรียนรู้ในเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และพระจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงทุ่มเท พระวรกายเพื่อการพัฒนาประเทศ จากสมุดบันทึก “พระมิ่งขวัญของชาวไทย ผู้ทรงเป็นพลังพัฒนาประเทศ” หนังสือการ์ตูน “เศรษฐกิจพอเพียง... นำสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน” และหนังสือฉบับพกพา “ปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง” รวมถึงได้รับทราบประวัติความเป็นมาของพระยาสุริยานุวัตร และพิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตร เพื่อการพัฒนาประเทศ
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
สศช. พัฒนาพื้นที่ราชดำเนินขอเชิญ ประชาชนไทยส่งผลงานการออกแบบ "โครงการประกวดแบบลานเฉลิม พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า ๓.๔ ล้านบาท (18 ม.ค. 2554)
สศช. พัฒนาพื้นที่ราชดำเนินขอเชิญ ประชาชนไทยส่งผลงานการออกแบบ "โครงการประกวดแบบลานเฉลิม พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า ๓.๔ ล้านบาท เปิดเวทีให้ประชาชนชาวไทยส่งแบบเข้าประกวดภายใต้โครงการ “ประกวดแบบ ลานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช” ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า ๓,๔๐๐,๐๐๐ บาท มอบหมายมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นผู้รับผิดชอบการจัดประกวดเพื่อเฟ้นหาแบบที่ดีที่สุด เพื่อนำไปเป็นแบบ ในการจัดสร้างต่อไป โดยได้จัดการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๓
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ผู้บริหาร สศช. ร่วมลงนามถวายพระพร... (18 ม.ค. 2554)
ผู้บริหาร สศช. ร่วมลงนามถวายพระพร...สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ ตึกล้วน เพิ่มพูน ว่องวานิช (ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ) ชั้น ๑ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
สภาพัฒน์เปิด "พิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตร เพื่อการพัฒนาประเทศ" ให้เด็ก ทัศนศึกษาในงานวันเด็กปีนี้ (18 ม.ค. 2554)
สภาพัฒน์เปิด "พิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตร เพื่อการพัฒนาประเทศ" ให้เด็ก ทัศนศึกษาในงานวันเด็กปีนี้ รู้จัก “พระยาสุริยานุวัตร” นักเศรษฐศาสตร์คนแรกของไทย ศึกษาการพัฒนาประเทศไทย เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และรับสมุดบันทึก “พระมิ่งขวัญของชาวไทย ผู้ทรง เป็นพลังพัฒนาประเทศ”
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
สศช. ร่วมเฉลิมพระเกียรติฯ จัดทำสมุด บันทึก "พระมิ่งขวัญของชาวไทย ผู้ทรงเป็นพลังพัฒนาประเทศ" (7 ม.ค. 2554)
สศช. ร่วมเฉลิมพระเกียรติฯ จัดทำสมุด บันทึก "พระมิ่งขวัญของชาวไทย ผู้ทรงเป็นพลังพัฒนาประเทศ" ได้จัดทำสมุดบันทึก “พระมิ่งขวัญของชาวไทย ผู้ทรงเป็น พลังพัฒนาประเทศ” เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และเพื่อ เผยแพร่พระเกียรติคุณสู่ทุกภาคส่วนของสังคมไทย ด้วยความซาบซึ้งและ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่เปรียบมิได้
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
รายการทีวีไทยสุดสัปดาห์ นำเสนอ เรื่องราวของพิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตรฯ (28 ธ.ค. 2553)
รายการทีวีไทยสุดสัปดาห์ นำเสนอ เรื่องราวของพิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตรฯ ตอน “พิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตรเพื่อ การพัฒนาประเทศ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติคุณของพระยาสุริยานุวัตร นักเศรษฐศาสตร์ไทยคนแรก ซึ่งในอดีตเป็นเจ้าของบ้านที่นำมาจัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์ฯ และเป็น ที่ทำการของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ตั้งแต่ ปี ๒๔๙๓
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ (28 ธ.ค. 2553)
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
เลขาธิการฯ บรรยายในหลักสูตร นายทหารชั้นนายพล (2 พ.ย. 2553)
เลขาธิการฯ บรรยายในหลักสูตร นายทหารชั้นนายพล บรรยายเรื่อง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการปฐมนิเทศนายทหารชั้นนายพลของกองทัพไทย รุ่นที่ 29 ณ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ผู้บริหาร สศช. ร่วมลงนามถวายพระพร (2 พ.ย. 2553)
ผู้บริหาร สศช. ร่วมลงนามถวายพระพร เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2553 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการฯ พร้อมคณะผู้บริหาร สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณ ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย พร้อมทูลเกล้าฯ ถวายแจกัน ดอกไม้ที่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
สศช. เดินสายติดตามแผนปฏิบัติการ ไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ภาคอีสาน (2 พ.ย. 2553)
สศช. เดินสายติดตามแผนปฏิบัติการ ไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ภาคอีสาน ได้เดินทางไปประชุมแลกเปลี่ยน ความเห็นระหว่างเครือข่ายชุมชน นักเรียนโครงการ ทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร” เกี่ยวกับโครงการประกันรายได้ เกษตรกร โครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ และการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนของบ้านเมือง เพ็ง หมู่ที่ ๑๕ และหมู่ที่ ๒ ต.กู่ทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
วัยใสให้แผนฯ 11 เร่งพัฒนาศักยภาพ เยาวชนในต่างจังหวัดเท่าเทียมกับในเมือง (9 ส.ค. 2553)
วัยใสให้แผนฯ 11 เร่งพัฒนาศักยภาพ เยาวชนในต่างจังหวัดเท่าเทียมกับในเมือง เพื่อรับฟังความคิดเห็นของเยาวชนเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาประเทศในช่วงแผนฯ 11 โดยเข้าร่วมประชุมประกอบด้วยเยาวชนจากสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาและระดับมหาวิทยาลัย
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ผู้สูงอายุเน้นแผนฯ 11 เชิงรุก สามารถปรับตัวทันการเปลี่ยนแปลง (9 ส.ค. 2553)
ผู้สูงอายุเน้นแผนฯ 11 เชิงรุก สามารถปรับตัวทันการเปลี่ยนแปลง
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
สศช. จัดประชุมประจำปี ๒๕๕๓"ทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑" ๖ สิงหาคม นี้ (9 ส.ค. 2553)
สศช. จัดประชุมประจำปี ๒๕๕๓"ทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑" ๖ สิงหาคม นี้ รองเลขาธิการฯ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา ๘ ปีที่ผ่านมา สศช. ได้ใช้การประชุมประจำปีเป็นเวทีรายงาน ผลการพัฒนา และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยในปี ๒๕๕๒ สศช. ได้จัด ประชุมในหัวข้อ “จากวิสัยทัศน์ ๒๕๗๐... สู่แผนฯ ๑๑” เพื่อเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้มีส่วนร่วมในการ จัดทำแผนฯ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ภาคเอกชนร่วมระดมความคิดเห็นทิศทางแผนฯ 11 (9 ส.ค. 2553)
ภาคเอกชนร่วมระดมความคิดเห็นทิศทางแผนฯ 11 ภาคเอกชนชี้ หน่วยงานภาครัฐควรมีการประสาน บูรณาการการวางแผนร่วมกันให้มากยิ่งขึ้น และ ให้มีการเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาฯ ระดับชาติกับแผนระดับปฏิบัติของหน่วยงานต่างๆ อย่างเป็นระบบ รวมทั้งต้องมีการกำหนดแผนที่นำทาง และปรับเปลี่ยนบทบาทภาครัฐจากผู้กำกับดูแลมาเป็นผู้สนับสนุน และส่งเสริมการขับเคลื่อนภาคการผลิต
ดาวน์โหลด 285 ครั้ง
สื่อมวลชนชี้แผนฯ 11 ควรมีเป้าหมายชัดเจน ท้าทาย และรู้เท่าทัน การเปลี่ยนแปลง (9 ส.ค. 2553)
สื่อมวลชนชี้แผนฯ 11 ควรมีเป้าหมายชัดเจน ท้าทาย และรู้เท่าทัน การเปลี่ยนแปลง เรื่อง “ทิศทางของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11” ณ สศช. โดยสื่อมวลชน ชีว้ ่า “สังคมไทยที่พึงปรารถนาต้องเป็ นสังคมที่ยึดมั่นในความเป็ นไทย ที่รู้เท่าทันบริบทการ เปลี่ยนแปลง มีศักยภาพในการพัฒนานวัตกรรมอย่างยั่งยืน คนไทยในช่วงแผนฯ 11 ต้องเป็ นผู้ที่ มีคุณค่า มีนํ้าใจโอบอ้อมอารี มีทัศนคติที่ดี และ ประพฤติในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม”
ดาวน์โหลด 85 ครั้ง
Press Release แผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) (20 ส.ค. 2552)
Press Release แผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นเจ้าภาพ ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยจัดการประชุมเรื่อง บทบาทจังหวัดและภาคเอกชนกับแผนงาน พัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) ในวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2552 ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ กรุงเทพ
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เชื่อมโยงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง (17 ส.ค. 2552)
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เชื่อมโยงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
เชิญรับชมและรับฟังสารคดีเฉลิมพระเกียรติฯ ชุด “ธนาคารสมอง ธนาคารแห่งภูมิปัญญา” (17 ส.ค. 2552)
เชิญรับชมและรับฟังสารคดีเฉลิมพระเกียรติฯ ชุด “ธนาคารสมอง ธนาคารแห่งภูมิปัญญา” สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ขอเชิญรับชมและ รับฟังสารคดีชุด “ธนาคารสมอง ธนาคารแห่งภูมิปัญญา” รวม 9 ตอน เผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย (NBT) เวลา 20.30 น. (หลังข่าวในพระราชสำนัก) ระหว่างวันที่ 3-11 สิงหาคม 2552 และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เวลา 6.55 น. ทางคลื่น เอฟ เอ็ม 92.5 MHz เอเอ็ม 819 KHz และ เอเอ็ม 891 KHz และเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 4 - 12 สิงหาคม 2552 และทาง เว็บไซต์ของ สศช. ที่ www.nesdb.go.th
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
สภาพัฒน์เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง บุคคลเข้ารับราชการหลายอัตรา 1-24 กรกฎาคม นี้ (3 ส.ค. 2552)
สภาพัฒน์เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง บุคคลเข้ารับราชการหลายอัตรา 1-24 กรกฎาคม นี้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์ นโยบายและแผนปฏิบัติการ โดยผู้สมัครต้องสอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับ ปริญญาโท ของสำนักงาน ก.พ. แล้ว ซึ่ง สศช. จะจัดสอบความรู้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และ ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 [42] 43 44 45 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์