ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์เอกสารแผ่นพับแผนที่ความคิด (Mind Map) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (19 ต.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์เอกสารยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อประกาศลงราชกิจจานุเบกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ต.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมพัดลมห้องหมวดรถยนต์ (19 ต.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขนย่้ายครุภัณฑ์สำนักงานและเอกสาร (19 ต.ค. 2561)
ประกาศราคากลาง งานจ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ในช่วงระยะครึ่งแผน โดยวิธีคัดเลือก  (19 ต.ค. 2561)
ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบข้อมูลโลจิสติกส์เพื่อประเมินขีดความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทย (19 ต.ค. 2561)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (18 ต.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การเช่าอุปกรณ์ติดตั้งกล้องโทรทัศน์ (เครน) สำหรับถ่ายทอดสดการประชุมประจำปี 2561 ของ สศช. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ต.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ พร้อมคนขับ จำนวน 6 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ต.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนิตยสาร และหนังสือพิมพ์ สำหรับท่าน ลศช. และห้องสมุดสุริยานุวัตร เดือนตุลาคม 2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ต.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อปฏิบัติราชการ ณ จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ต.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล/เช่าห้องประชุม สำหรับโครงการสัมมนาทางวิชาการสายงานเศรษฐกิจประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ต.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ในการส่งเสริมคุณธรรม หัวข้อ พัฒนาดัชนีชี้วัดพอเพียง วินัย สุจริต จิตสาธารณะ และรับผิดชอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ต.ค. 2561)
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษา ปีงบประมาณ 2561 รายเดือน - เดือนสิงหาคม 2561 (12 ต.ค. 2561)
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษา ปีงบประมาณ 2561 รายเดือน - เดือนเมษายน 2561 (12 ต.ค. 2561)
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษา ปีงบประมาณ 2561 รายเดือน - เดือนมิถุนายน 2561 (12 ต.ค. 2561)
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษา ปีงบประมาณ 2561 รายเดือน - เดือนพฤษภาคม 2561 (12 ต.ค. 2561)
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษา ปีงบประมาณ 2561 รายเดือน - เดือนกันยายน 2561 (12 ต.ค. 2561)
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษา ปีงบประมาณ 2561 รายเดือน - เดือนกรกฎาคม 2561 (12 ต.ค. 2561)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ส.ค. 60 วิธีเฉพาะเจาะจงแบบมีเงื่อนไข วิธีคัดเลือก และ e-bidding (12 ต.ค. 2561)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 [41] 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์