ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการการพัฒนาระบบรายงานการติดตามและประเมินผลของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ (eMENSCR) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 4 และพื้นที่ต่อเนื่อง โดยวิธีคัดเลือก (25 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การเช่าบริการวงจรสื่อสารชนิดใยแก้วนำแสงและการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร (Internet Corporate Users) และเช่าโครงข่ายสื่อสารเพื่อเชื่อมโยงระหว่าง สศช. ส่วนกลาง กับสำนักพัฒนาเศรษ (25 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อและบริหารจัดการสื่อสังคมออนไลน์ด้านการปฏิรูปประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมท่อน้ำทิ้งของซิงค์ล้างจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือคู่มือการปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ สศช. (24 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์สำหรับงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2561ของ สศช.  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำโครงการฝึกอบรมและประกวดสื่อมัลติมีเดีย หัวข้อ “ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กับการสร้างและพัฒนาคนในอนาคต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุคงทน และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบและผลิตต้นแบบการ์ดเกมสอนการเรียนรู้ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ก.ย. 2561)
ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการขับเคลื่อนการใช้คู่มือแนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย (Regulatory Impact Analysis RIA) ไปสู่การปฏิบัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (24 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการนำข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน ในประเด็นการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศชนิดควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัติห้อง Data Center จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือ วารสารบนเส้นทางสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (21 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำสื่อยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 สำหรับผู้พิการทางสายตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเรื่อง “ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ เพื่อเข้าคลังพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ก.ย. 2561)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 [41] 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์