ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ข่าวสาร/กิจกรรม
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสาร/กิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสาร/กิจกรรม
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มี ผลประโยชน์ร่วมกัน (15 ส.ค. 2555)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มี ผลประโยชน์ร่วมกัน
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ยกเลิกการสอบราคาเช่าบริการวงจรสื่อสารเชื่อมโยง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระหว่าง สศช. ส่วนกลาง กับสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาค 4 สำนัก ( สพน., สพอ., สพ (15 ส.ค. 2555)
ยกเลิกการสอบราคาเช่าบริการวงจรสื่อสารเชื่อมโยง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระหว่าง สศช. ส่วนกลาง กับสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาค 4 สำนัก ( สพน., สพอ., สพ
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวันเวลา สถานที่และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ (15 ส.ค. 2555)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวันเวลา สถานที่และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงรับฟังบรรยายสรุปแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) (19 มิ.ย. 2555)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงรับฟังบรรยายสรุปแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)
ดาวน์โหลด 111 ครั้ง
สถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคมจับมือสภาพัฒน์เผยแพร่แนวพระราชดำริของพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสู่การปฏิบัติ (13 มี.ค. 2555)
สถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคมจับมือสภาพัฒน์เผยแพร่แนวพระราชดำริของพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสู่การปฏิบัติ นายเศรษฐพล จินดานนท์ ผู้จัดการสสถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม เพื่อขอข้อมูลไปเผยแพร่ทางสถานีวิทยุดังกล่าว ซึ่งออกอากาศทางคลื่น เอฟเอ็ม ๙๙ใ๕ เมกกะเฮิรตซ์
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
สภาพัฒน์เชื่อมโยงเครือข่ายเผยแพร่แนวพระราชดำริของพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสู่การปฏิบัติ กับ สกอ. (13 มี.ค. 2555)
สภาพัฒน์เชื่อมโยงเครือข่ายเผยแพร่แนวพระราชดำริของพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสู่การปฏิบัติ กับ สกอ. เพื่อหารือแนวทางร่วมเป็นเครือข่ายในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสู่ปฏิบัติ เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติและประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนซึ่งจะเติบโตเป็นอนาคตของชาติ ณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรบุรี เขต 1 รับมอบหนังสือ "พระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพื่อประโยชน์สุขสู่ปวงประชา" (13 มี.ค. 2555)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรบุรี เขต 1 รับมอบหนังสือ "พระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพื่อประโยชน์สุขสู่ปวงประชา" เพื่อนำไปเผยแพร่ในห้องสมุดของโรงเรียน และศูนย์การเรียนรู้ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมจำนวน ๑๖๐ เล่ม โดยมีผู้บริหารของทั้ง ๒ หน่วยงานเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
รองผู้ว่า กทม. รับมอบหนังสือ “พระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพื่อประโยชน์สุขสู่ ปวงประชา” เพื่อมอบให้ห้องสมุด (13 มี.ค. 2555)
รองผู้ว่า กทม. รับมอบหนังสือ “พระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพื่อประโยชน์สุขสู่ ปวงประชา” เพื่อมอบให้ห้องสมุด เพื่อ นำไปมอบให้กับห้องสมุดของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง ๔๓๖ แห่ง เพื่อเผยแพร่แก่ครู นักเรียน และประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ โดยมีผู้บริหารของทั้ง ๒ หน่วยงานเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
สรุปข่าวการประชุม กศอ. ครั้งที่ 2/2554 (24 ม.ค. 2555)
สรุปข่าวการประชุม กศอ. ครั้งที่ 2/2554 คณะกรรมการเพื่อให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และความเป็นอยู่ของประชาชน (กศอ.) ได้มีการประชุมครั้งที่ 2/2554 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2554 โดยมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) เป็นประธาน เพื่อพิจารณามาตรการ/แผนงาน/โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการด้าน การค้าและการอำนวยความสะดวก ทางการค้าภายใต้แผนงาน GMS (Workshop on Trade and Trade Facilitation in GMS) (5 ม.ค. 2555)
ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการด้าน การค้าและการอำนวยความสะดวก ทางการค้าภายใต้แผนงาน GMS (Workshop on Trade and Trade Facilitation in GMS)
ดาวน์โหลด 70 ครั้ง
สรุปข่าวการประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ อุทกภัยด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และความเป็นอยู่ของประชาชน (5 ม.ค. 2555)
สรุปข่าวการประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ อุทกภัยด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และความเป็นอยู่ของประชาชน
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
สศช. ทำาบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๕... (5 ม.ค. 2555)
สศช. ทำาบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๕...นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป เพื่อเป็นสิริมงคล ในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๕ บริเวณหน้าตึกสุริยานุวัตร สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นประเพณีที่ ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องมาทุกปี
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
แผ่นพับประชาสัมพันธ์การช่วยเหลือ เยียวยาผู้ประสบอุทกภัย 2554 (5 ม.ค. 2555)
แผ่นพับประชาสัมพันธ์การช่วยเหลือ เยียวยาผู้ประสบอุทกภัย 2554
ดาวน์โหลด 136 ครั้ง
สรุปข่าวการประชุมคณะกรรมการ ยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้าง อนาคตประเทศ (กยอ.) ครั้งที่ 1/2554 (5 ม.ค. 2555)
สรุปข่าวการประชุมคณะกรรมการ ยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้าง อนาคตประเทศ (กยอ.) ครั้งที่ 1/2554 คณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศ (กยอ.) ได้มีการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ ในวันอังคารที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ โดยมีนายวีรพงษ์ รามางกูร เป็นประธาน เพื่อกำหนดกรอบ การดำเนินงานของ กยอ. โดยสรุปสาระสำคัญของผลการประชุมได้
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
สศช. จัดทำบัญชีเศรษฐกิจเงินทุน ของประเทศไทยปี ๒๕๔๘-๒๕๕๒ (7 ก.ค. 2554)
สศช. จัดทำบัญชีเศรษฐกิจเงินทุน ของประเทศไทยปี ๒๕๔๘-๒๕๕๒ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) โดยสำนักบัญชีประชาชาติ (สบป.) ได้จัดทำบัญชีเศรษฐกิจเงินทุนของประเทศไทย อนุกรมปี ๒๕๔๘-๒๕๕๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ สศช. ได้จัดทำบัญชีเศรษฐกิจเงินทุนของประเทศไทยเป็นประจำต่อเนื่องทุกปี เพื่อใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์การหมุนเวียนของเงินทุน การออม การลงทุน แหล่งที่มาของเงินทุน และการใช้ไปของเงินทุนผ่านเครื่องมือทางการเงินประเภทต่างๆ ของภาคเศรษฐกิจไทย
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ต้นหางนกยูงหน้าตึกสุริยานุวัตร สศช. ได้รับผลโหวตติดอันดับ ๑ ใน ๕ ต้นไม้ทรงคุณค่า น่าประทับใจที่สุดในกรุงเทพฯ (7 ก.ค. 2554)
ต้นหางนกยูงหน้าตึกสุริยานุวัตร สศช. ได้รับผลโหวตติดอันดับ ๑ ใน ๕ ต้นไม้ทรงคุณค่า น่าประทับใจที่สุดในกรุงเทพฯ
ดาวน์โหลด 117 ครั้ง
สศช. ร่วมกับกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) จัดการสัมมนา เรื่อง ผลกระทบจากการ เปลี่ยนแปลงทางประชากรในประเทศไทย (7 ก.ค. 2554)
สศช. ร่วมกับกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) จัดการสัมมนา เรื่อง ผลกระทบจากการ เปลี่ยนแปลงทางประชากรในประเทศไทย จากรายงานผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางประชากรในประเทศไทย พบว่า ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ยุค ที่อัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรชะลอตัว ซึ่งเป็นผลให้จำนวนประชากรของประเทศลดลงในที่สุด โดยสาเหตุเป็นผล มาจากภาวะเจริญพันธุ์ที่อยู่ในระดับต่ำกว่าอัตราทดแทนตลอดช่วงเวลา ๒๐ ปีที่ผ่านมา จากจำนวนเด็กเกิดใหม่ที่ ลดลงนับตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. ๒๕๑๓ เป็นต้นมา ได้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางอายุและเพศของประชากร
ดาวน์โหลด 124 ครั้ง
สศช. มอบสมุดบันทึก "พระมิ่งขวัญของชาวไทย ผู้ทรงเป็นพลังพัฒนาประเทศ" ให้สำนักพระราชวัง มอบแด่ผู้มาร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (15 มิ.ย. 2554)
สศช. มอบสมุดบันทึก "พระมิ่งขวัญของชาวไทย ผู้ทรงเป็นพลังพัฒนาประเทศ" ให้สำนักพระราชวัง มอบแด่ผู้มาร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดทำขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลครบรอบ ๖๐ ปี
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขัน ได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (20 พ.ค. 2554)
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขัน ได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมา โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงาน คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (20 พ.ค. 2554)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมา โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงาน คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 [41] 42 43 44 45 46 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์