ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการติดตามประเมินผลตามยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน ในระยะครึ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (8 พ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง (6 พ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซักผ้าคลุมโต๊ะและและผ้ามคลุมเก้าอี้ห้องประชุม (6 พ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Be Proactive Mindset The power of effectiveness โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 พ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการฝึกอบรมและประกวดออกแบบคาแรคเตอร์ไลน์สติ๊กเกอร์ หัวข้อ “ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี กับอนาคตดีดีของคนไทย” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 พ.ย. 2561)
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด รวมทั้งดูแลต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อมของสำนักงานฯ (ส่วนกลาง และสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒&nbs (2 พ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องถวายสักการะ ดอกไม้ หนังสือเอกสารสำหรับจัดกิจกรรมการฝึกอบรมรู้ทันจิต ชีวิตเป็นสุข ครั้งที่ 4 เรื่อง “ฟังเทศน์ ฟังธรรม ในวันพระ” และเป็นเครื่องถวายสักการะเจ้าพระคุณสมเ (1 พ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฝารองนั่งโถสุขภัณฑ์ เพื่อเปลี่ยนในห้องน้ำหญิง อาคาร 5 ชั้น 2  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 พ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขนย้ายครภัณฑ์สำนักงาน (1 พ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 ต.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 ต.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 ต.ค. 2561)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการนำข้อมูลขนาดใหญ่  (Big Data)  มาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (31 ต.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคลากร เพื่อปฏิบัติงานในภารกิจยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ต.ค. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรดัชนีวัดรูปแบบบุคลิกภาพ MBTI® เพื่อการเป็นผู้นำอย่างมีประสิทธิภาพ (26 ต.ค. 2561)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่อง โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรดัชนีวัดรูปแบบบุคลิกภาพ MBTI เพื่อการเป็นผู้นำอย่างมีประสิทธิภาพ (25 ต.ค. 2561)
ประกาศราคากลางในการจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจและศึกษาเพื่อการเฝ้าระวังและเตือนภัยในรายงานภาวะสังคมรายไตรมาส (25 ต.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ซองเอกสาร พิมพ์ตราสำนักงานฯ มีตราครุฑ เพื่อเข้าคลังพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ต.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ต.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนิตยสารภาษาอังกฤษ สำหรับห้องสมุดสุริยานุวัตร ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ต.ค. 2561)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 [40] 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์