ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ข่าวสาร/กิจกรรม
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสาร/กิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสาร/กิจกรรม
รมช.คมนาคม และเลขาธิการ สศช. ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (15 ก.พ. 2558)
รมช.คมนาคม และเลขาธิการ สศช. ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานที่สำคัญของหน่วยงานสังกัดของกระทรวงคมนาคม ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีหลายแห่ง
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
เลขาธิการ สศช. ร่วมกับ นายอิสระ ประธาน กกร. บันทึกเทปรายการเดินหน้าฯ ชี้แจงการประชุม The Fifth GMS Summit (20 ม.ค. 2558)
เลขาธิการ สศช. ร่วมกับ นายอิสระ ประธาน กกร. บันทึกเทปรายการเดินหน้าฯ ชี้แจงการประชุม The Fifth GMS Summit เป็นการให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับ การประชุมสุดยอดผู้นำแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ๖ ประเทศ ครั้งที่ ๕ (The Fifth GMS Summit)
ดาวน์โหลด 82 ครั้ง
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรกับอนาคตการพัฒนาประเทศ (14 ม.ค. 2558)
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรกับอนาคตการพัฒนาประเทศ จัดสัมมนา เรื่อง การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรกับอนาคตการพัฒนาประเทศ ขึ้น ณ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เอ ๑ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์
ดาวน์โหลด 74 ครั้ง
เลขาธิการ สศช. ติดตามความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อม การประชุมสุดยอดผู้นำ GMS ครั้งที่ ๕ (22 ธ.ค. 2557)
เลขาธิการ สศช. ติดตามความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อม การประชุมสุดยอดผู้นำ GMS ครั้งที่ ๕ รับหน้าที่เจ้าหน้าที่ประสานงาน (Liaison Officers: LO) เพื่อดูสถานที่และรับทราบภารกิจในการเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพ “การประชุมสุดยอดผู้นาแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นาโขง ๖ ประเทศ ครั งที่ ๕” (The Fifth GMS Summit) ที่กาหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรม แชงกรีลา กรุงเทพมหานคร
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
การสัมมนา เรื่อง โครงการศึกษาแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (17 ธ.ค. 2557)
การสัมมนา เรื่อง โครงการศึกษาแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จัดขึ้นเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมสัมมนา เพื่อนาไปใช้ปรับปรุงการศึกษา ในการกาหนดแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ในระดับประเทศและระดับพื้นที่ ซึ่งครอบคลุมถึงข้อเสนอแนวคิด และกระบวนการในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจประเทศไทย รวมถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีศักยภาพ
ดาวน์โหลด 106 ครั้ง
ขอเชิญประชาชนชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระอมรับหนังสือเฉลิมพระเกียรติ (17 ธ.ค. 2557)
ขอเชิญประชาชนชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระอมรับหนังสือเฉลิมพระเกียรติ ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และ “จรรยาขาราชการ สศช. ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท” ซึ่ง สศช. จัดขึ้นเพื่อร%วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ-าอยู%หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
คณะผู้บริหาร สศช. ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพรและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2557 (9 ธ.ค. 2557)
คณะผู้บริหาร สศช. ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพรและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2557 ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษ ถวายพระพรและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสอันเป็นมหามิ่งมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ทุกภาคส่วนร่วมพัฒนาคนเพื่ออนาคตประเทศไทย ในการประชุมประจำปี ๒๕๕๗ ของ สศช. (26 พ.ย. 2557)
ทุกภาคส่วนร่วมพัฒนาคนเพื่ออนาคตประเทศไทย ในการประชุมประจำปี ๒๕๕๗ ของ สศช. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวรายงานว่า สานักงานฯ ได้จัดการประชุมใหญ่เป็นประจาปีทุกปี เพื่อนาเสนอและรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนของสังคมเกี่ยวกับประเด็นของการพัฒนาประเทศที่สานักงานฯ
ดาวน์โหลด 250 ครั้ง
เศรษฐกิจแต่ละประเทศทั่วโลกเติบโตได้ ควบคู่กันไปกับการป้องกันการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (14 พ.ย. 2557)
เศรษฐกิจแต่ละประเทศทั่วโลกเติบโตได้ ควบคู่กันไปกับการป้องกันการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ รายงาน “เศรษฐกิจภูมิอากาศแนวใหม่” ซึ่งจัดทาโดย คณะกรรมการโลกว่าด้วยเรื่องเศรษฐกิจและภูมิอากาศ (The Global Commission on the Economy and Climate) ตอกย้าว่ารัฐบาลและภาคธุรกิจสามารถพัฒนาความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไปพร้อมกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ และได้รับการเปิดเผยอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ ที่นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
ดาวน์โหลด 132 ครั้ง
การประชุมระดับรัฐมนตรีเศรษฐกิจ กรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้าโขง-ญี่ปุ่นด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ ๖ (2 ต.ค. 2557)
การประชุมระดับรัฐมนตรีเศรษฐกิจ กรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้าโขง-ญี่ปุ่นด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ ๖ การประชุมระดับรัฐมนตรีเศรษฐกิจ กรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้้าโขง-ญี่ปุ่นด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ ๖ (The 6th Mekong - Japan Economic Ministers Meeting) ในวันพุธที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติเมียนมาร์ กรุงเนปิดอว์ ประเทศเมียนมาร์ ในช่วงของการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่ ๔๖ (46th ASEAN Economic Ministers’ Meeting)
ดาวน์โหลด 85 ครั้ง
แถลงข่าวการประชุมระดับรัฐมนตรีในเวทีหารือเพื่อการพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจ ครั้งที่ 6 และการประชุมคณะทำงานครั้งที่ 3 (24 ก.ย. 2557)
แถลงข่าวการประชุมระดับรัฐมนตรีในเวทีหารือเพื่อการพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจ ครั้งที่ 6 และการประชุมคณะทำงานครั้งที่ 3 นับตั้งแต่มีการจัดตั้งเวทีหารือเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ (Economic Corridor Forum: ECF) ขึ้นเป็นครั้งแรก ในปี 2551 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นกลไกผลักดันการด้าเนินงานพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจอย่างบูรณาการทั้งในระดับระหว่างประเทศ และในประเทศ (ทั้งส่วนกลาง และส่วนท้องถิ่น) ซึ่งสร้างผลงานส้าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงระหว่างกันในอนุภูมิภาคเกิดขึ้นเป็นรูปธรรม อย่างไรก็ดี ความก้าวหน้าในด้านการอ้านวยความสะดวกการผ่านแดน และการส่งเสริมการค้าและการลงทุนข้ามพรมแดน ยังคงต้องได้รับการพัฒนา
ดาวน์โหลด 97 ครั้ง
สศช. ร่วมประเมินผลการประชุมภาครัฐ-ภาคเอกชน ปี ๕๕-๕๖ (21 ส.ค. 2557)
สศช. ร่วมประเมินผลการประชุมภาครัฐ-ภาคเอกชน ปี ๕๕-๕๖ ได้จัดทา “รายงานการติดตามและประเมินผลการประชุมร่วมภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ ในภูมิภาค (กรอ. ภูมิภาค)” ขึ้น เพื่อรวบรวมผลการดาเนินการ ตามมติการประชุม กรอ. ภูมิภาค ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเผยแพร่ให้หน่วยงานต่างๆ
ดาวน์โหลด 79 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานสรุปสภาวะของประเทศ (2 มิ.ย. 2557)
ประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานสรุปสภาวะของประเทศ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทารายงานสรุปสภาวะของประเทศ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๓ และ ๑๔ และระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดทาแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๗ ณ ห้องประชุม ๕๒๑ อาคาร ๕ ชั้น ๒ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
แถลงข่าวการประชุมระดับรัฐมนตรี ๖ ประเทศลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ ๑๙ ของแผนงาน GMS (22 เม.ย. 2557)
แถลงข่าวการประชุมระดับรัฐมนตรี ๖ ประเทศลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ ๑๙ ของแผนงาน GMS โดยในสาระส้าคัญของแถลงการณ์ร่วมฯ เป็นการรับทราบผลด้าเนินงานส้าคัญของ GMS ภายหลังการประชุมระดับรัฐมนตรี GMS ครั้งที่ ๑๘ ได้แก่ พิธีเปิดสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ ๔ ในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ส่งผลให้การเชื่อมต่อกันตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และการร่วมลงนาม MOU จ้านวน ๒ ฉบับ
ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน (14 มี.ค. 2557)
คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ บริเวณลานด้านหน้าอาคาร ๕ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน ภายหลังกล่าวคาสัตย์ปฏิญาณฯ แล้ว ผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมกันร้องเพลง “พ่อแห่งแผ่นดิน” และเพลง “สรรเสริญพระบารมี” เป็นอันเสร็จพิธี
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
สศช. ร่วมพิธีลงนามสัญญากรอบการดำเนินโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายฉบับใหม่ (3 ม.ค. 2557)
สศช. ร่วมพิธีลงนามสัญญากรอบการดำเนินโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายฉบับใหม่ เลขาธิการฯ กล่าวว่า ที่ประชุมได้รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งแรก ของบริษัททวาย เอสอีแซด ดีเวล๊อปเมนต์ จากัด ซึ่งเป็นองค์กรความร่วมมือที่สาคัญระหว่างไทยและเมียนมาร์ ในการขับเคลื่อนและผลักดัน การพัฒนาโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายอย่างเป็นระบบ พร้อมเห็นชอบในเนื้อหาร่างสัญญากรอบการดาเนินโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายฉบับใหม่ (The New Framework Agreement)
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
นายกรัฐมนตรีติดตามงานการบูรณาการขับเคลื่อนการจัดทำโซนนิ่งภาคเกษตร (26 ธ.ค. 2556)
นายกรัฐมนตรีติดตามงานการบูรณาการขับเคลื่อนการจัดทำโซนนิ่งภาคเกษตร นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม เชิงปฏิบัติการ “การบูรณาการขับเคลื่อนการจัดทาโซนนิ่งภาคเกษตร” ณ ห้องประชุมสีเขียว ทาเนียบรัฐบาล เพื่อพิจารณาผลการดาเนินงานการบูรณาการขับเคลื่อนการจัดทาโซนนิ่งภาคเกษตร โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
จุดประกายธุรกิจยั่งยืนด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (4 ธ.ค. 2556)
จุดประกายธุรกิจยั่งยืนด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กล่าวว่า ธุรกิจต้องอาศัยวัตถุดิบซึ่งมาจากทรัพยากรธรรมชาติ โดยองค์การสหประชาชาติทานายว่า ในอีก ๓๐ ปีข้างหน้า ประชากรโลกจะมีจานวน ๙,๐๐๐ ล้านคน ขณะที่ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน นา ลม ไฟ ถูกใช้ไปเพื่อการบริโภคและการผลิตต่างๆ
ดาวน์โหลด 86 ครั้ง
เลขาธิการ สศช. นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. ทอดกฐิน ณ วัดโบสถ์ราษฎร์ศรัทธา จ.อ่างทอง (2 ธ.ค. 2556)
เลขาธิการ สศช. นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. ทอดกฐิน ณ วัดโบสถ์ราษฎร์ศรัทธา จ.อ่างทอง เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ นาคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ทอดกฐิน ณ วัดโบสถ์ราษฎร์ศรัทธา ตาบลบางระกา อาเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง โดยภายหลังจากพระสงฆ์เจริญ พระพุทธมนต์ และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์แล้ว เลขาธิการฯ ได้นาคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมถวายกฐิน ตาลปัตร ผ้าไตร และไทยทาน ฯลฯ รวมทั้งร่วมสักการะและห่มผ้าพระประธานที่ประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถ
ดาวน์โหลด 70 ครั้ง
สศช. ร่วมกราบสักการะพระศพสมเด็จพระสังฆราชฯ (2 ธ.ค. 2556)
สศช. ร่วมกราบสักการะพระศพสมเด็จพระสังฆราชฯ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ร่วมกราบสักการะพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก (เจริญ สุวฑฒโน) ณ ตาหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 [40] 41 42 43 44 45 46 47 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์