ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบและผลิตต้นแบบการ์ดเกมสอนการเรียนรู้ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ก.ย. 2561)
ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการขับเคลื่อนการใช้คู่มือแนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย (Regulatory Impact Analysis RIA) ไปสู่การปฏิบัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (24 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการนำข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน ในประเด็นการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศชนิดควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัติห้อง Data Center จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือ วารสารบนเส้นทางสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (21 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำสื่อยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 สำหรับผู้พิการทางสายตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเรื่อง “ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ เพื่อเข้าคลังพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ก.ย. 2561)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21 ก.ย. 2561)
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สศช. (ส่วนกลาง และสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ซ่อมลิฟต์โดยสารอาคาร 4 ด้านขวา (21 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือชุดการเรียนด้วยตนเอง หลักสูตรทักษะการเขียนหนังสือราชการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานราชการ (20 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ Bangkok Post และหนังสือพิมพ์ The Nation สำหรับห้องสมุดสุริยานุวัตร ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งเอกสารวาระการประชุม กก.สศช. ครั้งที่ 9/2561 (19 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกรอบรูปพร้อมป้ายชื่ออดีตเลขาธิการฯ สศช. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ก.ย. 2561)
เช่าห้องประชุม สำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ภาคเหนือ ณ จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ก.ย. 2561)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 [39] 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์