ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สศช. (ส่วนกลาง และสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สศช. (ส่วนกลาง และสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี) (25 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าสถานที่จัดงานประชุมประจำปี 2561 ของ สศช. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างออกแบบ และจัดทำภาพติดบอร์ดนิทรรศการ ในการประชุมประจำปี 2561 ของ สศช.  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพิมพ์แผ่นพับ กำหนดการประชุมประจำปี 2561 ของ สศช.  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างผลิตแฟ้มใส่เอกสาร สำหรับใช้ในการประชุมประจำปี 2561 ของ สศช. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำโครงการ “นวัตกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติโดยยุวนวัตกร” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำเอกสารประกอบการประชุมประจำปี 2561 “ยุทธศาสตร์ชาติ อนาคตไทย อนาคตเรา” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการการพัฒนาระบบรายงานการติดตามและประเมินผลของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ (eMENSCR) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 4 และพื้นที่ต่อเนื่อง โดยวิธีคัดเลือก (25 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การเช่าบริการวงจรสื่อสารชนิดใยแก้วนำแสงและการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร (Internet Corporate Users) และเช่าโครงข่ายสื่อสารเพื่อเชื่อมโยงระหว่าง สศช. ส่วนกลาง กับสำนักพัฒนาเศรษ (25 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อและบริหารจัดการสื่อสังคมออนไลน์ด้านการปฏิรูปประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมท่อน้ำทิ้งของซิงค์ล้างจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือคู่มือการปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ สศช. (24 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์สำหรับงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2561ของ สศช.  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำโครงการฝึกอบรมและประกวดสื่อมัลติมีเดีย หัวข้อ “ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กับการสร้างและพัฒนาคนในอนาคต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุคงทน และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ก.ย. 2561)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 [38] 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์