ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแปลเอกสารรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสสามปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ธ.ค. 2561)
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาและวางระบบเชื่อมโยงการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (19 ธ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมประตูบานกระจกของ สพข. (18 ธ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่ารถยนต์ตรวจการณ์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,500 ซีซี จำนวน 3 คันฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18 ธ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ธ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ, นิตยสารการเงินการคลัง, นิตยสารเที่ยวรอบโลก, นิตยสารศิลปวัฒนธรรม, นิตยสาร Gourmet & Cuisine และนิตยสาร Science illustrated ของห้องสมุดสุร (17 ธ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างงานนิทรรศการในพิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุน "การจัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และการนำระบบบริหารจัดการข้อมูลคนจนแบบชี้เป้า (Thai Poverty Map and&n (17 ธ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับเดินทางไปปฏิบัติราชการในพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ธ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องน้ำ อาคาร 6 ชั้น 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ธ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ธ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ธ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่อง IP Phone พร้อมลิขสิทธิ์ จำนวน 50 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก (13 ธ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์สี - ขาวดำ (13 ธ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง สำหรับรองเลขาธิการฯ จำนวน 5 คัน โดยวิธีคัดเลือก (12 ธ.ค. 2561)
ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) (12 ธ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์รายงานประจำปี 2561 ของ สศช. (11 ธ.ค. 2561)
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายปัจจุบันสู่ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (11 ธ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ธ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอกสารภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สาม ปี 2561 และแนวโน้มปี 2561 - 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 ธ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายชื่อประธานกรรมการ และชื่อ - สกุล ตำแหน่งผู้บริหาร  (7 ธ.ค. 2561)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 [36] 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์