ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายางฝ่ายการเจ้าหน้าที่ (10 ม.ค. 2562)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซื้อข้อมูล CEIC (Data Time Series) (8 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างพนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เดือนตุลาคม 2561 และเดือนพฤศจิกายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ม.ค. 2562)
ประกาศยกเลิกการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการนำข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ โดยวิธีคัดเลือก (4 ม.ค. 2562)
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 และเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (28 ธ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายปัจจุบันสู่ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27 ธ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตบอร์ดนิทรรศการเผยแพร่แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (26 ธ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการฝึกอบรมความรู้และทักษะพื้นฐานด้านนโยบายสาธารณะ (Basics of Public Policy) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ธ.ค. 2561)
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการจัดพิมพ์ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (25 ธ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจและศึกษาเพื่อการเฝ้าระวังและเตือนภัยในรายงานภาวะสังคมรายไตรมาส (25 ธ.ค. 2561)
ประกาศราคากลางในการจ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (25 ธ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุคงทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ธ.ค. 2561)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 20 เครื่อง และรื้อถอนเครื่องปรับอากาศเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (24 ธ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ธ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ธ.ค. 2561)
ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการติดตามประเมินผลตามยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน ในระยะครึ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (21 ธ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์จุลสารธนาคารสมอง ฉบับที่ 17 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561 (20 ธ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกุญแจห้องผู้บริหาร อาคาร 2 ชั้น 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ธ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเอกสารเพื่อใช้ประกอบการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 5/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ธ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ธ.ค. 2561)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 [35] 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์