ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างพนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เดือนธันวาคม 2561  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ม.ค. 2562)
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างปรับปรุงอาคาร 2 ชั้น 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (21 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ (ฝกค.) (21 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง (21 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งเอกสารวาระการประชุม กก.สศช. ครั้งที่ 1/2562  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตวีดิทัศน์ ผลสำเร็จของการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 (17 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเรื่อง “ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่อง Matrix Switch (ชนิด Mobile) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง” (17 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งเอกสารวาระการประชุม กก.สศช. ครั้งที่ 12/2561  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำสถาปัตยกรรมการบริหารจัดการองค์กรด้วย Enterprise Architecture (EA) ของ สศช. ระยะที่ 1 โดยวิธีคัดเลือก (17 ม.ค. 2562)
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการนำข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (17 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ม.ค. 2562)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกาศราคากลางในการซื้อข้อมูล CEIC (Data Time Series) (15 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง (14 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ (14 ม.ค. 2562)
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการวางแผนการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลระดับ Big Data เพื่อติดตามประเมินผลแผนงานโครงการในระดับต่างๆ ระยะที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (14 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนิตยสารสารคดี สำหรับห้องสมุดสุริยานุวัตร ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือราชกิจจานุเบกษา ประจำปีงบประมาณ 2562  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพานพุ่มดอกไม้ และเครื่องทองน้อย สำหรับการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะ (11 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนิตยสาร และหนังสือพิมพ์ สำหรับท่าน ลศช. และห้องสมุดสุริยานุวัตร เดือนมกราคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ม.ค. 2562)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 [34] 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์