ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมหน้าต่างบานเลื่อนและ Flasing (30 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ (FIRE PUMP) (30 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้อมูล CEIC (Data Time Series) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 ม.ค. 2562)
ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29 ม.ค. 2562)
ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่และเช่าอุปกรณ์การถ่ายทอดสดผ่านระบบสารสนเทศ สำหรับการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 5/2561 (28 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อปฏิบัติราชการในพื้นที่    จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับเดินทางไปปฏิบัติราชการ ณ จังหวัดขอนแก่น  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึก  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์เอกสารเพื่อใช้เผยแพร่ในงานมหกรรมการสร้างการตระหนักรู้ต่อยุทธศาสตร์ชาติ (Big Bang อนาคตไทยอนาคตเรา)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งเอกสารวาระการประชุม กก.สศช. ครั้งที่ 2/2562  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตวีดิทัศน์ ผลสำเร็จของการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 (24 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง  เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Laser pointer  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ม.ค. 2562)
ประกาศราคากลาง งานจ้างที่ปรึกษาโครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการนำข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศโดยวิธีคัดเลือก (24 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมโช๊คอัพประตูทางเข้า (22 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง (22 ม.ค. 2562)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 [33] 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์