ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง งานจ้างที่ปรึกษาโครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการนำข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ โดยวิธีคัดเลือก (21 พ.ย. 2561)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดพิมพ์ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (21 พ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้กลไกการดำเนินงาน ก.บ.ภ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 พ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตสื่อวีดีทัศน์สำหรับจัดกิจกรรมและนิทรรศการของนักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. ในโอกาศครบรอบ 10 ปี (19 พ.ย. 2561)
ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบประมวลผลตารางอุปสงค์และอุปทานของประเทศไทย (16 พ.ย. 2561)
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โครงการจ้างพัฒนาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายปัจจุบันสู่ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน (15 พ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือบัญชีเศรษฐกิจเงินทุนของประเทศไทยปี 2555-2559 (14 พ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ไตรมาสที่ 3-2561 (14 พ.ย. 2561)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (14 พ.ย. 2561)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (14 พ.ย. 2561)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาและวางระบบเชื่อมโยงการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เชิงพื้นที่ (Area Based) ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (14 พ.ย. 2561)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการวางแผนการพัมนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลระดับ Big Data เพื่อติดตามประเมินผลแผนงานโครงการในระดับต่างๆ ระยะที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (14 พ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งสาย LAN INTERNET ฝจท. และ ฝ่ายคลัง (14 พ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างผลิตบอร์ดนิทรรศการของนักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. ในโอกาสครบรอบ ๑๐ ปี โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 พ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ นิตยสารหมอชาวบ้าน, และนิตยสาร Forbes Thailand ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 พ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนิตยสาร และหนังสือพิมพ์ สำหรับท่าน ลศช. และห้องสมุดสุริยานุวัตร เดือนพฤศจิกายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 พ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพวงมาลา และขาตั้ง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 พ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานทำความสะอาด และพนักงานดูแลต้นไม้ สนามหญ้า และสวนหย่อม ของสำนักงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 พ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม สำหรับการจัดประชุมระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคใต้และภาคใต้ชายแดนแบบบูรณาการ ณ จังหวัดสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 พ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งเอกสารวาระการประชุม กก.สศช. ครั้งที่ 10/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 พ.ย. 2561)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 [32] 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์