ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ข่าวสาร/กิจกรรม
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสาร/กิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสาร/กิจกรรม
ชาวอีสานร่วมระดมความเห็นต่อร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (11 พ.ค. 2559)
คณะผู้บริหาร สศช. เข้าร่วมงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันฉัตรมงคล (5 พ.ค. 2559)
สศช. ร่วมหารือภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกปี 2559 และแนวโน้มปี 2559 (4 พ.ค. 2559)
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับประเทศ่ ทบทวนยุทธศาสตร์ความร่วมมือภายใต้แผนงาน IMT-GT (4 พ.ค. 2559)
สศช. เตรียมจัดประชุมระดมความเห็นการจัดทำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (4 พ.ค. 2559)
สศช. เตรียมจัดประชุมประจำปี 2559 เรื่อง “ร่างแผนฯ 12” (4 พ.ค. 2559)
สศช. พิจารณาแนวทางการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของ สศช. (3 พ.ค. 2559)
ระดมความเห็นต่อร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 กลุ่มภาคกลาง และกรุงเทพฯ ครั้งที่ 1 (3 พ.ค. 2559)
ประชาชนภาคเหนือร่วมระดมความเห็นร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  (29 เม.ย. 2559)
สศช. ระดมความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ภาคใต้ (28 เม.ย. 2559)
เลขาธิการ สศช. ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (27 เม.ย. 2559)
สศช. ร่วมประชุมหารือการแก้ปัญหาคุณภาพน้ำดิบสำหรับผลิตประปาระยอง (26 เม.ย. 2559)
หารือเตรียมระดมความคิดเห็นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในภาคกลาง  (25 เม.ย. 2559)
นักเรียนทุนพระราชทานฯ ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร รุ่น 1- 4 เข้าพบนายกรัฐมนตรี (22 เม.ย. 2559)
สศช. ร่วมกระตุ้นการลงทุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ จ.มุกดาหาร (22 เม.ย. 2559)
ที่ปรึกษาฯ สศช. ให้การต้อนรับคณะนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (21 เม.ย. 2559)
สศช. เตรียมระดมความคิดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในระดับภาค (11 เม.ย. 2559)
เลขาธิการ สศช. นำผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. ร่วมสรงน้ำพระเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันปีใหม่ของไทย (11 เม.ย. 2559)
การประชุมร่วมคณะอนุกรรมการ 3 คณะ ภายใต้คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) (8 เม.ย. 2559)
เลขาธิการ สศช. หารือกับผู้แทนศูนย์การค้าระหว่างประเทศของสิงคโปร์ (7 เม.ย. 2559)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 [31] 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์