ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (25 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายหน้าห้อง ลศช. ชื่อกอง/ฝ่าย/กลุ่ม และศูนย์ต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดสงขลา และจังหวัดยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (24 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  (24 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนโช๊คอัพประตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อม Mixer  (23 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน และวัสดุคงทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ เพื่อเข้าคลังพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 39 รายการ เพื่อเข้าคลังพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (20 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาพิมพ์เอกสาร ดัชนีความก้าวหน้าของคน ประจำปี 2562  (20 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์เอกสาร ดัชนีความก้าวหน้าของคน ประจำปี 2562 (20 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายอักษรสแตนเลสแฮร์ลาย ป้ายทองเหลืองกัดกรดลงสี ป้ายโลโก้อคริลิคใส และงานรื้อถอนป้ายสีดำและคอมโพสิตพร้อมทั้งนำไปทิ้งและติดตั้งซ่อมแซมคอมโพสิตใหม่ (ด้านถนนกรุงเกษม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายหินแกรนิต แกะสลักตัวอักษร (ด้านถนนหลานหลวง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุคงทน และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เพื่อเข้าคลังพัสดุสำหรับใช้สนับสนุนภารกิจยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ก.ย. 2562)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์