ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายปัจจุบันสู่ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (11 ธ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ธ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอกสารภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สาม ปี 2561 และแนวโน้มปี 2561 - 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 ธ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายชื่อประธานกรรมการ และชื่อ - สกุล ตำแหน่งผู้บริหาร  (7 ธ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนิตยสาร และหนังสือพิมพ์ สำหรับท่าน ลศช. และห้องสมุดสุริยานุวัตร เดือนธันวาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 ธ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ สพท. (6 ธ.ค. 2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจัดพิมพ์ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (6 ธ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมฝ้าเพดาน (6 ธ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ธ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ธ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งเอกสารวาระการประชุม กก.สศช. ครั้งที่ 11/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ธ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอกสารรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสสาม ปี 2561 (4 ธ.ค. 2561)
ประกาศราคากลาง งานจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาการจัดทำงบดุลแห่งชาติตามระบบบัญชีประชาชาติ โดยวิธีคัดเลือก (4 ธ.ค. 2561)
ประกาศราคากลางในการจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำสถาปัตยกรรมการบริหารจัดการองค์กรด้วย Enterprise Architecture (EA) ของ สศช. ระยะที่ 1 (4 ธ.ค. 2561)
ลงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกาศราคากลาง การเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งสำหรับรองเลขาธิการฯ จำนวน 5 คัน โดยวิธีคัดเลือก (30 พ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและจ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้เพื่อใช้ปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 พ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์เอกสารแผ่นพับแผนที่ความคิด  (Mind Map) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (เพิ่มเติม) (30 พ.ย. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการจัดพิมพ์ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 (29 พ.ย. 2561)
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการจัดพิมพ์ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29 พ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ในช่วงระยะครึ่งแผน โดยวิธีคัดเลือก (29 พ.ย. 2561)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 [30] 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์