ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 มี.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง/จ้างผลิตเอกสารสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 มี.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 มี.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 มี.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมชุดอุปกรณ์ไมโครโฟน (7 มี.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำกระเป๋าใส่เอกสารโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อน และปรับแผนระดับต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาจง (7 มี.ค. 2562)
ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างโครงการจ้างปรับปรุงอาคาร ๒ ชั้น ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (6 มี.ค. 2562)
ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างโครงการจ้างปรับปรุงอาคาร ๒ ชั้น ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (6 มี.ค. 2562)
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจ้างปรับปรุงอาคาร ๒ ชั้น ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (6 มี.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากระบวนการ Design Thinking to Enhance Policy Experimentation โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 มี.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ห้อง Data Center และศูนย์สำรองข้อมูล (DR Site) พร้อมติดตั้ง และตรวจเช็คค่าต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 มี.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 4 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 มี.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (5 มี.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น (4 มี.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตกระเป๋าใส่เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 มี.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาการจัดทำงบดุลแห่งชาติตามระบบบัญชีประชาชาติ โดยวิธีคัดเลือก (4 มี.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 มี.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการติดตามประเมินผลตามยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน ในระยะครึ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 โดยวิธีคัดเลือก (1 มี.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 1/2562โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ก.พ. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์สี จำนวน 2 เครื่อง (28 ก.พ. 2562)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 [30] 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์