ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์รายงานการศึกษาความเหมาะสมในรายละเอียดของรูปแบบการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชุมพร-ระนอง และพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราชฯ (20 ก.พ. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ก.พ. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์รายงานการศึกษาความเหมาะสมในรายละเอียดของรูปแบบการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชุมพร-ระนอง และพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราชฯ (20 ก.พ. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) โดยวิธีคัดเลือก (18 ก.พ. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ก.พ. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ก.พ. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคงทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ก.พ. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ก.พ. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคงทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ก.พ. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างพิมพ์ booklet ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ชาติกับแผนระดับต่างๆ สำหรับงานมหกรรมยุทธศาสตร์ชาติ (BIG BANG อนาคตไทย อนาคตเรา)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (13 ก.พ. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการรถบัสโดยสารปรับอากาศ รับ-ส่งผู้เข้าร่วมงานมหกรรมยุทธศาสตร์ชาติ (BIG BANG อนาคตไทย อนาคตเรา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ก.พ. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าวัสดุอุปกรณ์ในพิธีสงฆ์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบปีที่ 69 ประจำปี 2562 (13 ก.พ. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การเช่าห้องประชุมและอุปกรณ์ สำหรับโครงการจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านกระบวนการยุติธรรมครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 ก.พ. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ซองเอกสาร พิมพ์ตราสำนักงานฯ พิมพ์ตราครุฑ เพื่อเข้าคลังพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ก.พ. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมลิฟต์โดยสารอาคาร ๕ และอาคาร ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 ก.พ. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อเข้าคลังพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 ก.พ. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 ก.พ. 2562)
ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 2 และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (5 ก.พ. 2562)
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ ๒ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (5 ก.พ. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 ก.พ. 2562)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 [28] 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์