ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.พ. 2562)
ขอส่งไฟล์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ (25 ก.พ. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนิตยสาร และหนังสือพิมพ์ สำหรับท่าน ลศช. และห้องสมุดสุริยานุวัตร เดือนกุมภาพันธ์ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ก.พ. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งเอกสารวาระการประชุม กก.สศช. ครั้งที่ 3/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ก.พ. 2562)
ประกาศราคากลางในการจ้างที่ปรึกษาโครงการวางแผนการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลระดับ Big Data เพื่อติดตามประเมินผลแผนงานโครงการในระดับต่างๆ ระยะที่ 1 (25 ก.พ. 2562)
ประกาศราคากลาง งานจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาและวางระบบเชื่อมโยงการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เชิงพื้นที่ (AREA BASED) ระยะที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก (22 ก.พ. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ก.พ. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (21 ก.พ. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์รายงานการศึกษาความเหมาะสมในรายละเอียดของรูปแบบการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชุมพร-ระนอง และพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราชฯ (20 ก.พ. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ก.พ. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์รายงานการศึกษาความเหมาะสมในรายละเอียดของรูปแบบการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชุมพร-ระนอง และพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราชฯ (20 ก.พ. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) โดยวิธีคัดเลือก (18 ก.พ. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ก.พ. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ก.พ. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคงทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ก.พ. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ก.พ. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคงทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ก.พ. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างพิมพ์ booklet ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ชาติกับแผนระดับต่างๆ สำหรับงานมหกรรมยุทธศาสตร์ชาติ (BIG BANG อนาคตไทย อนาคตเรา)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (13 ก.พ. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการรถบัสโดยสารปรับอากาศ รับ-ส่งผู้เข้าร่วมงานมหกรรมยุทธศาสตร์ชาติ (BIG BANG อนาคตไทย อนาคตเรา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ก.พ. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าวัสดุอุปกรณ์ในพิธีสงฆ์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบปีที่ 69 ประจำปี 2562 (13 ก.พ. 2562)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 [27] 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์