ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง งานจ้างที่ปรึกษาโครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการนำข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศโดยวิธีคัดเลือก (24 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมโช๊คอัพประตูทางเข้า (22 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง (22 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างพนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เดือนธันวาคม 2561  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ม.ค. 2562)
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างปรับปรุงอาคาร 2 ชั้น 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (21 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ (ฝกค.) (21 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง (21 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งเอกสารวาระการประชุม กก.สศช. ครั้งที่ 1/2562  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตวีดิทัศน์ ผลสำเร็จของการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 (17 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเรื่อง “ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่อง Matrix Switch (ชนิด Mobile) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง” (17 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งเอกสารวาระการประชุม กก.สศช. ครั้งที่ 12/2561  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำสถาปัตยกรรมการบริหารจัดการองค์กรด้วย Enterprise Architecture (EA) ของ สศช. ระยะที่ 1 โดยวิธีคัดเลือก (17 ม.ค. 2562)
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการนำข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (17 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ม.ค. 2562)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกาศราคากลางในการซื้อข้อมูล CEIC (Data Time Series) (15 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง (14 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ (14 ม.ค. 2562)
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการวางแผนการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลระดับ Big Data เพื่อติดตามประเมินผลแผนงานโครงการในระดับต่างๆ ระยะที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (14 ม.ค. 2562)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 [27] 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์