ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบ VRV/VRF โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 เม.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อนิตยสาร และหนังสือพิมพ์สำหรับท่าน ลศช. และห้องสมุดสุริยานุวัตร เดือนเมษายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 เม.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าใส่เอกสารสำหรับการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดระบบและพัฒนาข้อมูลเพื่อการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 เม.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างพนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เดือนมีนาคม ๒๕๖๒โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 เม.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างผลิตเอกสารประกอบการประชุม อ.ก.บ.ภ. (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ (24 เม.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างผลิตเอกสารประกอบการประชุม อ.ก.บ.ภ. (ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน, ภาคกลาง และภาคตะวันออก) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ (24 เม.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างส่งเอกสารวาระการประชุม กก.สศช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 เม.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอภิธานศัพท์ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 เม.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกระเป๋าบรรจุเอกสารและป้ายคล้องกระเป๋าสำหรับผู้เข้ารับการอบรม (19 เม.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องเย็บกระดาษไฟฟ้า (19 เม.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 เม.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถบัสโดยสารปรับอากาศชั้นหนึ่ง (18 เม.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายครุภัณฑ์สำนักงาน และเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 เม.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล เพื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 เม.ย. 2562)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การจ้างเหมาโครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารบรรณผ่าน Web Application และ Mobile Application ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (11 เม.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตราสัญลักษณ์สำนักงานฯ (10 เม.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคงทน (10 เม.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเอกสารการเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 เม.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (9 เม.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 เม.ย. 2562)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 [27] 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์