ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะราคาซ่อมฝ้าเพดานฯ  (31 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง เลขา ลศช. (31 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบประมวลผลตารางอุปสงค์และอุปทานของประเทศไทย โดยวิธีคัดเลือก (31 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ไตรมาสที่ 4-2561 (30 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมหน้าต่างบานเลื่อนและ Flasing (30 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ (FIRE PUMP) (30 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้อมูล CEIC (Data Time Series) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 ม.ค. 2562)
ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29 ม.ค. 2562)
ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่และเช่าอุปกรณ์การถ่ายทอดสดผ่านระบบสารสนเทศ สำหรับการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 5/2561 (28 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อปฏิบัติราชการในพื้นที่    จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับเดินทางไปปฏิบัติราชการ ณ จังหวัดขอนแก่น  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึก  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์เอกสารเพื่อใช้เผยแพร่ในงานมหกรรมการสร้างการตระหนักรู้ต่อยุทธศาสตร์ชาติ (Big Bang อนาคตไทยอนาคตเรา)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งเอกสารวาระการประชุม กก.สศช. ครั้งที่ 2/2562  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตวีดิทัศน์ ผลสำเร็จของการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 (24 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง  เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Laser pointer  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ม.ค. 2562)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 [26] 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์