ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุสำนักงาน และจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศเพื่อใช้เดินทางสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ (21 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนิตยสาร อสท. สำหรับห้องสมุดสุริยานุวัตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับการเดินทางเพื่อเตรียมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่องพร้อมอะไหล่ของเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (FIRE PUMP) (16 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกระเป๋าใส่เอกสารสำหรับใช้ในการจัดประชุมและฝึกอบรมเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 9 (16 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อเข้าคลังพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เดือนเมษายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อปฏิบัติราชการในพื้นที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมสำหรับถอดบทเรียนการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีผลต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน   (SDGs) ณ จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับเดินทางไปราชการ ณ จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมท่อน้ำประปา ของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์เอกสารแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เครื่องราชสักการะ ตราสัญลักษณ์ ธงชาติ และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์ 23 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : สรุปสาระสำคัญแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายภาพพร้อมขาตั้ง ประกอบการจัดประชุมชี้แจง การดำเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง กศม. (13 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์เอกสารแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 พ.ค. 2562)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [25] 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์