ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาบุคลากร เพื่อปฏิบัติงานในภารกิจยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 พ.ค. 2562)
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โครงการจัดซื้อข้อมูล Bloomberg ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (31 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอกสารร่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและเอกสารประกอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง โดยวิธีฉพาะเจาะจง (30 พ.ค. 2562)
จ้างซ่อมฝ้าเพดานห้องน้ำชายและผนังกระเบื้องห้องน้ำชายและหญิง อาคาร 6 ชั้น 5 (29 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างย้ายถังดักไขมัน พร้อมติดตั้งไปยังบริเวณด้านหลังห้องทำงานกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล สำหรับเครื่องสูบน้ำดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศแบบ VRV/VRF โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการจ้างทำตรายาง (27 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบ VRV/VRF โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อปฏิบัติราชการในพื้นที่ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมและอุปกรณ์ สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมโช้คอัพประตูทางเข้า-ออก ห้องฝ่ายพัสดุ อาคาร ๖ ชั้น ๑โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล และก๊าซ NGV สำหรับโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อน และปรับแผนระดับต่างๆ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการจ้างทำตรายาง (22 พ.ค. 2562)
จัดจ้างทำถุงผ้าใส่เอกสารสำหรับใช้ในการจัดประชุมและฝึกอบรมเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 10 ในการเข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 พ.ค. 2562)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 [24] 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์