ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ข่าวสาร/กิจกรรม
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสาร/กิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. เพิ่มสมรรถนะข้าราชการบรรจุใหม่ NESDB Future Team รุ่นที่ 6  (15 พ.ย. 2559)
การประชุมหารือเตรียมการประชุมคณะกรรมการ คนพ. (14 พ.ย. 2559)
เลขาธิการ สศช. ให้สัมภาษณ์ข่าว 3 มิติ เรื่องการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในแผนฯ 12   (11 พ.ย. 2559)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมหารือการจัดการขยะมูลฝอยในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (8 พ.ย. 2559)
สศช. จัดอบรมเจ้าหน้าที่ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน Work Hard Work Smart (4 พ.ย. 2559)
เลขาธิการ สศช. นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. ร่วมทอดกฐิน ณ วัดชีโพน จ.พระนครศรีอยุธยา (1 พ.ย. 2559)
เลขาธิการ สศช. แสดงปาฐกถาพิเศษ “ประเทศไทย 4.0 และอาเซียน 4.0” (28 ต.ค. 2559)
ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ครั้งที่ 3/2559  (26 ต.ค. 2559)
เอกชนขานรับร่วมระดมความคิดเห็นบทบาทภาคเอกชนในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (25 ต.ค. 2559)
เลขาธิการ สศช. ให้สัมภาษณ์เรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจไทยแก่สำนักข่าว จิจิ เพรส  (21 ต.ค. 2559)
ผลการประชุมเวทีหารือระดับสูงระหว่างหน่วยงานวางแผนระดับประเทศในสมาชิกอาเซียน  (21 ต.ค. 2559)
คณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ศึกษาดูงาน ณ สศช. (20 ต.ค. 2559)
เลขาธิการ สศช. นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. ร่วมถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (19 ต.ค. 2559)
การศึกษารวบรวมงานวิจัยและองค์ความรู้สู่การแปรรูปเพิ่มมูลค่าจากเฮมพ์    (6 ต.ค. 2559)
เลขาธิการ สศช. ร่วมอภิปรายในการประชุมธุรกิจไมซ์อาเซียน  (6 ต.ค. 2559)
การศึกษารวบรวมงานวิจัยและองค์ความรู้สู่การแปรรูปเพิ่มมูลค่าจากเฮมพ์  (6 ต.ค. 2559)
เลขาธิการ สศช. ให้สัมภาษณ์รายการเดินหน้าประเทศไทยเรื่อง “แผนฯ 12”  (4 ต.ค. 2559)
สรุปรายงานการศึกษาโครงการสำรวจศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวประเภทเกาะทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพของประเทศ (3 ต.ค. 2559)
สศช. ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนการพัฒนาด่านชายแดนและโครงการในพื้นที่เศรษฐกิจเมืองชายแดน (29 ก.ย. 2559)
สศช. ประชุมพิจารณารายงานการศึกษาติดตามผลการดำเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามนโยบายของรัฐบาล (29 ก.ย. 2559)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 [24] 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์