ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างส่งเอกสารวาระการประชุม กก.สศช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 เม.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอภิธานศัพท์ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 เม.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกระเป๋าบรรจุเอกสารและป้ายคล้องกระเป๋าสำหรับผู้เข้ารับการอบรม (19 เม.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องเย็บกระดาษไฟฟ้า (19 เม.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 เม.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถบัสโดยสารปรับอากาศชั้นหนึ่ง (18 เม.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายครุภัณฑ์สำนักงาน และเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 เม.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล เพื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 เม.ย. 2562)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การจ้างเหมาโครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารบรรณผ่าน Web Application และ Mobile Application ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (11 เม.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตราสัญลักษณ์สำนักงานฯ (10 เม.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคงทน (10 เม.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเอกสารการเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 เม.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (9 เม.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 เม.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอาคาจ้างพิมพ์หนังสือรายได้ประชาชาติของประเทศไทย พ.ศ. 2560 (5 เม.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุสำนักงาน (5 เม.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (5 เม.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (5 เม.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 เม.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 เม.ย. 2562)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [23] 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์