ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ข่าวสาร/กิจกรรม
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสาร/กิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสาร/กิจกรรม
คณะกรรมการกำกับเห็นชอบร่างรายงานการศึกษารูปแบบและกระบวนการถ่ายโอนภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (14 ธ.ค. 2559)
เลขาธิการปาฐกถาพิเศษในการสัมมนา เชียงใหม่ Next Step เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน (13 ธ.ค. 2559)
สศช. ต้อนรับคณะจากกรมวางแผนเมียนมา ในโอกาสศึกษาดูงานการจัดทำบัญชีประชาชาติของไทย (13 ธ.ค. 2559)
สศช. ประชุมการจัดทำงบประมาณอย่างบูรณาการในการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (8 ธ.ค. 2559)
ภาวะสังคมไทยไตรมาสสาม ปี 2559 (2 ธ.ค. 2559)
แถลงข่าวการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 21 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนงาน ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศ (Greater Mekong Subregion Economic Cooperation: GMS) (1 ธ.ค. 2559)
เลขาธิการ สศช. หารือกับอัครราชทูตฝ่ายเศรษฐกิจญี่ปุ่น เสริมสร้างความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น (1 ธ.ค. 2559)
ผลการประชุมหารือร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการ กรอ.ส่วนกลาง และคณะกรรมการ กรอ. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย น่าน พะเยา แพร่) (1 ธ.ค. 2559)
29 พฤศจิกายน 2559 ครบรอบ 17 ปี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทาน “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” สู่ความสุขอย่างยั่งยืนของคนไทย (29 พ.ย. 2559)
สศช. จัดเสวนา “คนรุ่นใหม่กับการพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” (29 พ.ย. 2559)
การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (29 พ.ย. 2559)
เลขาธิการ สศช. ให้สัมภาษณ์รายการ  Think ต่าง การเมือง (25 พ.ย. 2559)
เลขาธิการ สศช. นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมงาน “รวมพลังแห่งความภักดี” (23 พ.ย. 2559)
สศช. ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก ม.อุบลราชธานี (23 พ.ย. 2559)
เศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สามของปี 2559 และแนวโน้มปี 2559 - 2560 (21 พ.ย. 2559)
เติมพลังสร้างสรรค์เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพของพนักงานราชการ สศช. (21 พ.ย. 2559)
เลขาธิการ สศช. หารือเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล เรื่อง โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย (21 พ.ย. 2559)
คณะเจ้าหน้าที่กรมงบประมาณแห่งชาติภูฏานศึกษาดูงานกระบวนการงบประมาณของไทย ณ สศช. (17 พ.ย. 2559)
เลขาธิการ สศช. ให้สัมภาษณ์นิตยสาร Oxford Business Group  ชี้แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจไทย และสาระสำคัญในแผนฯ 12   (15 พ.ย. 2559)
เลขาธิการ สศช. แสดงปาฐกถาพิเศษ “Global and Thailand Macro Economic Outlook 2017”  (15 พ.ย. 2559)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [23] 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์