ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ข่าวสาร/กิจกรรม
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสาร/กิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. ร่วมขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศ (3 เม.ย. 2560)
สศช. ลงพื้นที่จัดทำข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาเมืองฉะเชิงเทรา (3 เม.ย. 2560)
ผลการประชุมหารือร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการ กรอ. ส่วนกลาง และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2  (29 มี.ค. 2560)
สศช. ประชุมหารือจัดตั้งฉะเชิงเทราเป็นเมืองศูนย์ราชการ (25 มี.ค. 2560)
สศช. เตรียมจัดประชุมประจำปี 2560 “ขับเคลื่อนแผนฯ 12 สู่อนาคตประเทศไทย” (24 มี.ค. 2560)
สศช. ระดมความคิดกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้าน วางแผนพัฒนาประชากรของประเทศระยะ 20 ปี  (24 มี.ค. 2560)
ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มอบนโยบายแก่ สศช. (10 มี.ค. 2560)
เลขาธิการฯ หารือกับผู้อำนวยการ ADB ประจำประเทศไทยถึงแนวทางความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา  (9 มี.ค. 2560)
ภาวะสังคมไทยไตรมาสสี่และภาพรวม ปี 2559 (6 มี.ค. 2560)
เลขาธิการฯ เป็นประธานการบรรยาย “Balancing Economic Growth and Environment Sustainability” (6 มี.ค. 2560)
สศช. ประชุมติดตามความก้าวหน้าเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 10 จังหวัด (3 มี.ค. 2560)
เลขาธิการฯ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการนำเสนอผลการศึกษาดูงาน NESDB Future Team รุ่นที่ 6 (2 มี.ค. 2560)
เลขาธิการ สศช. ให้สัมภาษณ์เรื่อง “อนาคตประเทศไทย เพื่อการพัฒนาที่มั่งคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” (2 มี.ค. 2560)
สศช. ร่วมกับ สงป. ประชุมทบทวนและจัดลำดับความสำคัญของแผนงานโครงการงบประมาณฯ เรื่อง การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (24 ก.พ. 2560)
สรุปผลการประชุม คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (กพข.) ครั้งที่ 1/2560 (24 ก.พ. 2560)
การประชุมระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 4 โครงการศึกษารวบรวมผลงานวิจัยและ องค์ความรู้การแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากเฮมพ์ (23 ก.พ. 2560)
สศช. ร่วมจัดระบบข้อมูลจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  (23 ก.พ. 2560)
ระดมความคิดเห็นบทบาทภาคประชาสังคมในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (23 ก.พ. 2560)
เลขาธิการ สศช. ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ “เย็นศิระเพราะพระบริบาล” (22 ก.พ. 2560)
เศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สี่ของปี 2559 ทั้งปี 2559 และแนวโน้มปี 2560 (20 ก.พ. 2560)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [21] 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์