ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 ม.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 ม.ค. 2563)
ประกาศราคากลางการซื้อข้อมูล CEIC (Data Time Series) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ม.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ธ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมลิฟต์โดยสารอาคาร 5 และอาคาร 6  (24 ธ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานพัฒนากฎหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ธ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ธ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์สี (ฝบป.)  (23 ธ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนโช๊คอัพประตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ธ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์เอกสารสรุปภาพรวมแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ธ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอกสารภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สาม ปี ๒๕๖๒ และแนวโน้มปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ (ฉบับภาษาไทย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (20 ธ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือราชกิจจานุเบกษา ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   (20 ธ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ธ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ  (20 ธ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   (20 ธ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ธ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   (20 ธ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมกระจกบานเลื่อนของป้อมรักษาความปลอดภัย  (20 ธ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอกสารภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สาม ปี ๒๕๖๒ และแนวโน้มปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ (ฉบับภาษาไทย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ธ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือราชกิจจานุเบกษา ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   (20 ธ.ค. 2562)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์