ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ข่าวสาร/กิจกรรม
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสาร/กิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. จัดประชุมหารือวิเคราะห์ดัชนีความก้าวหน้าของคน (HAI) (15 ส.ค. 2562)
สศช. จัดประชุมหารือเกี่ยวกับตัวชี้วัด SDGs ระดับจังหวัด ระดับกลุ่มจังหวัด และภูมิภาค ในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก (13 ส.ค. 2562)
สศช. ร่วมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง (12 ส.ค. 2562)
จัดอบรมเทคนิคการเขียนหนังสือราชการและจดรายงานการประชุม แก่บุคลากร สศช. (9 ส.ค. 2562)
สศช. จัดบรรยายหัวข้อ “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : ฐานสำคัญสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต” (9 ส.ค. 2562)
สภาพัฒน์จัดประชุมกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงร่างแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (9 ส.ค. 2562)
คณะเจ้าหน้าที่ สศช. เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนา ณ วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร (9 ส.ค. 2562)
สศช.จัดอบรมทางวิชาการด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 2 (5 ส.ค. 2562)
สพต. ลงพื้นที่ติดตามโครงการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาภาคใต้ชายแดน (2 ส.ค. 2562)
สศช. จัดฝึกอบรมการพัฒนาทักษะการคิด (1 ส.ค. 2562)
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือผนึกกำลังขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ (31 ก.ค. 2562)
สศช.จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนวัดรุ้ง ร่วมกับนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. และชุมชนวัดรุ้ง (31 ก.ค. 2562)
สศช. ร่วมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (28 ก.ค. 2562)
เลขาธิการ สศช. นำคณะผู้บริหาร บันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง (26 ก.ค. 2562)
สศช. จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน   (26 ก.ค. 2562)
สศช.ระดมความคิดเห็นในการปรับปรุงร่างแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์กับการพัฒนาเชิงพื้นที่  (25 ก.ค. 2562)
สศช.จัดการประชุมปรึกษาหารือร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในในการกำหนดแนวทางการพัฒนาจังหวัดระยองอย่างยั่งยืน  (24 ก.ค. 2562)
สศช. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล (23 ก.ค. 2562)
รองเลขาธิการฯ ติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนแผนพัฒนาภาคใต้ (23 ก.ค. 2562)
สศช. ลงพื้นที่ติดตามโครงการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาภาค (23 ก.ค. 2562)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์