ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โครงการจัดซื้อข้อมูล Bloomberg ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (29 เม.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 เม.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง กปผ. (25 เม.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคงทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 เม.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบ VRV/VRF โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 เม.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อนิตยสาร และหนังสือพิมพ์สำหรับท่าน ลศช. และห้องสมุดสุริยานุวัตร เดือนเมษายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 เม.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าใส่เอกสารสำหรับการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดระบบและพัฒนาข้อมูลเพื่อการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 เม.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างพนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เดือนมีนาคม ๒๕๖๒โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 เม.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างผลิตเอกสารประกอบการประชุม อ.ก.บ.ภ. (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ (24 เม.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างผลิตเอกสารประกอบการประชุม อ.ก.บ.ภ. (ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน, ภาคกลาง และภาคตะวันออก) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ (24 เม.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างส่งเอกสารวาระการประชุม กก.สศช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 เม.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอภิธานศัพท์ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 เม.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกระเป๋าบรรจุเอกสารและป้ายคล้องกระเป๋าสำหรับผู้เข้ารับการอบรม (19 เม.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องเย็บกระดาษไฟฟ้า (19 เม.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 เม.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถบัสโดยสารปรับอากาศชั้นหนึ่ง (18 เม.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายครุภัณฑ์สำนักงาน และเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 เม.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล เพื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 เม.ย. 2562)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การจ้างเหมาโครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารบรรณผ่าน Web Application และ Mobile Application ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (11 เม.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตราสัญลักษณ์สำนักงานฯ (10 เม.ย. 2562)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20] 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์