ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง งานจ้างเหมาโครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารบรรณผ่าน Web Application และ Mobile Application  (10 มิ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งสำหรับรองเลขาธิการฯ จำนวน ๒ คัน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 มิ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะพับขาคู่อเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 มิ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบและจัดนิทรรศการ Open House การขับเคลื่อนการนำใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 มิ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำนิทรรศการความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ประกอบการจัดงาน Open House การขับเคลื่อนการนำใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน&nbs (7 มิ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำวีดิทัศน์และโปสเตอร์ (poster) เพื่อเผยแพร่การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน (Southern Economic Corridor : SEC) (6 มิ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 มิ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 มิ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมกระเบื้องปูพื้นถนน ซ่อมแซมพื้นถนน และรื้อกำแพงใต้อาคาร ๕ และทำท่อระบายน้ำทิ้งใหม่ (5 มิ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอกสารภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกของปี ๒๕๖๒ และแนวโน้มปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 มิ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ (31 พ.ค. 2562)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การจ้างเหมาโครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารบรรณผ่าน Web Application และ Mobile Application ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (31 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาบุคลากร เพื่อปฏิบัติงานในภารกิจยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 พ.ค. 2562)
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โครงการจัดซื้อข้อมูล Bloomberg ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (31 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอกสารร่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและเอกสารประกอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง โดยวิธีฉพาะเจาะจง (30 พ.ค. 2562)
จ้างซ่อมฝ้าเพดานห้องน้ำชายและผนังกระเบื้องห้องน้ำชายและหญิง อาคาร 6 ชั้น 5 (29 พ.ค. 2562)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์