ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนิตยสารการเงินธนาคาร (Money & Banking) สำหรับห้องสมุดสุริยานุวัตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ส.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 ส.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 ส.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือสำหรับห้องสมุดสุริยานุวัตรเพื่อใช้ประกอบการปฏิบัติภารกิจตามข้อสั่งการของ กพข. และพัฒนาองค์ความรู้และทักษะแก่บุคลากรของ สศช. (30 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อข้อมูล Real Estate Index โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโปรแกรม SPSS สำหรับใช้ในภารกิจของสำนักงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบและจัดทำวีดิทัศน์ (VDO Presentation) แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อยกระดับรายได้ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Northeastern Economic Cluster : NeEC) โดยวิธีเฉพาะเจาะจ (26 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมกล้องถ่ายภาพ ยี่ห้อ Sony รุ่น A7 Mark II พร้อมเลนส์และแฟลช     รหัสครุภัณฑ์ สศช. ๗๐๖-๐๒๓๕/๒๕๕๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัดแบบปริมาณลูกโซ่ พ.ศ. 2560 (26 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือและไมโครโฟนไร้สายแบบหนีบ พร้อมติดตั้งทดสอบระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ สพน. ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อประกอบการสัมมนาของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 80 แกรม จำนวน 5,000 รีม เพื่อเข้าคลังพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 2 คัน (19 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต แผนงาน IMT-GT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (19 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ก.ค. 2562)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์