ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์ 23 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : สรุปสาระสำคัญแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายภาพพร้อมขาตั้ง ประกอบการจัดประชุมชี้แจง การดำเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง กศม. (13 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์เอกสารแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอกสารร่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Flash Drive) สำหรับบรรจุข้อมูลการประชุมของคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฝารองนั่งโถสุขภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกบิดประตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง กพข. (3 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งเอกสารวาระการประชุมให้คณะอนุกรรมการด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนิตยสารบ้านและสวน นิตยสาร National Geographic และนิตยสารชีวจิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างผลิตวีดิทัศน์ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ฉบับภาษาอังกฤษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง (2 พ.ค. 2562)
ประกาศราคากลาง โครงการซื้อข้อมูล Bloomberg ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมผนังจั่วกระเบื้องแกรนิต อาคาร ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 เม.ย. 2562)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์