ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์วารสารเศรษฐกิจและสังคม ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 มิ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซักรีดผ้าคลุมโต๊ะและผ้าคลุมเก้าอี้ห้องประชุม (27 มิ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อข้อมูล Bloomberg ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 มิ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องสำรองไฟ (UPS) และ โทรศัพท์สำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 มิ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 มิ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงและโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติเพื่อรองรับการพัฒนาฐานข้อมูลด้านสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 มิ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 มิ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมและอุปกรณ์ สำหรับการประชุมสัมมนาทางวิชาการ ภายใต้โครงการติดตามและประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ด้านโครงสร้างพื้นฐานในช่วงระยะครึ่งแผน (In-house Study)&nbs (21 มิ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ เพื่อเข้าคลังพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 มิ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 มิ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายส่งน้ำไนล่อนใช้กับเครื่องสูบน้ำไดโว่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 มิ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงานฯ และตัดต้นไม้ ของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 มิ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์สี (20 มิ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนน้ำมันของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า  (20 มิ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำวีดิทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก กรณีอุทยานธรณีโลกสตูล (19 มิ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดกระบี่ แผนงาน IMT-GT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 มิ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอจ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 มิ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 มิ.ย. 2562)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ เดือน มกราคม 2562 ถึง มีนาคม 2562 (18 มิ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ (เดือนมกราคม – มีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (17 มิ.ย. 2562)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์