ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ข่าวสาร/กิจกรรม
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสาร/กิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสาร/กิจกรรม
เลขาธิการฯ ปาฐกถาพิเศษ ร่วมถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ สำนักงานใหญ่องค์การยูเนสโก ปารีส  (27 ก.ย. 2560)
นักลงทุนจาก JP Morgan และผู้แทนกองทุน หารือ สศช. เรื่องสถานการณ์เศรษฐกิจไทย (26 ก.ย. 2560)
สศช. จัดงานเลี้ยง “ด้วยรักและผูกพัน” ขอบคุณและอำลาผู้เกษียณฯ ปี 60  (22 ก.ย. 2560)
เร่งต่อยอดแผนปฏิรูปสังคม เน้น 6 ด้าน มุ่งสู่สังคมคุณภาพ (20 ก.ย. 2560)
ระดมความคิดเห็นบทบาทของเยาวชนในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (19 ก.ย. 2560)
สศช. ระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับพื้นที่ภาคอีสาน (15 ก.ย. 2560)
15 ปี ธนาคารสมอง...พลังอาสาร่วมพัฒนาประเทศ (14 ก.ย. 2560)
รองนายกฯ สมคิด ให้แนวทางพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของ WEF (11 ก.ย. 2560)
ขยายผลการสร้างเครือข่ายความร่วมมือธุรกิจเอกชนในการขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง (11 ก.ย. 2560)
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคมประชุมนัดแรกพิจารณากรอบและแผนการดำเนินงาน (11 ก.ย. 2560)
เดินหน้าปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (8 ก.ย. 2560)
Citi Bank หารือ สศช. เกี่ยวกับสถานการณ์และแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจไทย  (5 ก.ย. 2560)
สศช. จัดประชุมร่วมระหว่างประธานกรรมการปฏิรูปทุกคณะ (5 ก.ย. 2560)
กองทุน TEMASEK หารือ สศช. เกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจไทย (5 ก.ย. 2560)
Sands Capital Management หารือ สศช. เกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจไทย (5 ก.ย. 2560)
สภาพัฒน์ชี้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเครื่องมือและกรอบการจัดทำแผนทุกระดับ ให้สอดคล้องและบูรณาการ เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  (5 ก.ย. 2560)
สศช. แถลงภาวะสังคมไทยไตรมาสสอง ปี 2560 (4 ก.ย. 2560)
สศช. ฝึกอบรมเพิ่มสมรรถนะข้าราชการบรรจุใหม่ NESDB Future Team รุ่นที่ 6 (1 ก.ย. 2560)
ลศช. ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าของจังหวัดสระแก้วในการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (31 ส.ค. 2560)
สศช. จัดระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับพื้นที่ภาคเหนือ (28 ส.ค. 2560)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์