ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายฉากประกอบเวที และป้ายฉากถ่ายรูป สำหรับการประชุมระหว่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมวาล์วฉากหัวจ่ายน้ำดับเพลิง (Angle Valve) และสายฉีดน้ำดับเพลิงอัตโนมัติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตวีดิทัศน์สร้างความรู้ความเข้าใจการพัฒนาเชิงพื้นที่ หัวข้อ “พัฒนาพื้นที่ไทย : ก้าวไกล เชื่อมโลก” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 ก.ย. 2562)
ประกาศราคากลาง โครงการจ้างออกแบบและจัดทำวีดิทัศน์ (VDO Presentation) เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานภายใต้กลไกคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรดัชนีวัดรูปแบบบุคลิกภาพ MBTI ® สำหรับบุคลากรสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 8 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติ๊กเกอร์ สศช. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์สี (กขส.) (2 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือบัญชีเศรษฐกิจเงินทุนอของประเทศไทย ปี 2556-2560 (2 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุสำนักงาน และวัสดุคงทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ก.ย. 2562)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โครงการจ้างออกแบบและจัดทำวีดิทัศน์ (VDO Presentation) เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานภายใต้กลไกคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) (2 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้อมูล IMD World Competitiveness interactive database of nations Package ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ส.ค. 2562)
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจและจัดประชุมระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาสำคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 สู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (30 ส.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศเพื่อใช้ในการเดินทางเข้าร่วมฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรและสร้างจิตสำนึกสาธารณะที่รับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม รวมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกในการรักสถาบันฯ รักประเทศชาติ ให้กับนักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ (30 ส.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้อมูล Canva โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ส.ค. 2562)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์