ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างออกแบบและจัดนิทรรศการสร้างความรู้ความเข้าใจการพัฒนาเชิงพื้นที่ เรื่อง “พัฒนาพื้นที่ไทย : เชื่อมไทย ก้าวไกล เชื่อมโลก” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (10 ก.ย. 2562)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การเช่าอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับติดตั้งเพื่อการนำเสนอภายในห้องประชุมใหญ่ และห้องประชุมกลุ่มย่อย รวมทั้งอุปกรณ์ถ่ายทอดสดการประชุมผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตในการประชุมประจำปี ๒๕๖๒ ของ สศช.  (10 ก.ย. 2562)
ราคากลางโครงการจ้างออกแบบและจัดทำนิทรรศการสร้างความรู้ความเข้าใจการพัฒนาเชิงพื้นที่ เรื่อง พัฒนาพื้นที่ไทย เชื่อมไทย ก้าวไกล เชื่อมโลก (10 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายสัญญลักษณ์ในการประชุมประจำปี 2562 ของ สศช.  (10 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำบอร์ด Back drop สำหรับให้สัมภาษณ์ในกาประชุมประจำปี 2562 ของ สศช. (10 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศชั้นหนึ่ง 25 ที่นั่ง จำนวน  1 คัน (10 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแปลเอกสารรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสสอง ปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเครื่องราชสักการะ พานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ และวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแจกันดอกไม้ถวายพระพร พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง ธงตราสัญลักษณ์ ดอกไม้ และวัสดุอุปกรณ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สอง ปี ๒๕๖๒ และแนวโน้มปี ๒๕๖๒ (ฉบับภาษาไทย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดพิมพ์หนังสือ รายงานผลการดำเนินงานการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัดผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกร (ระดับภาคและกลุ่มจังหวัด) รัฐบาลนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธฯ (9 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ เพื่อเข้าคลังพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขนย้ายครุภัณฑ์สำนักงาน และเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทาสีผนังอาคาร ๓ อาคาร ๕ และอาคาร ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์สี (กทว.) (9 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างออกแบบและจัดทำวีดิทัศน์ (VDO Presentation) เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานภายใต้กลไกคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารจากเอกชนเพื่อรับรองผู้เข้าร่วมจัดการประชุมระหว่างประเทศ เรื่อง การประชุมระดับสูงอาเซียนด้านการพัฒนาทุนมนุษย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ก.ย. 2562)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์