ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางจ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์ โครงการผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2562 (9 ส.ค. 2562)
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์ โครงการผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2562 (9 ส.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 ส.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 ส.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธง วปร. และดอกไม้สด เพื่อใช้ในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 ส.ค. 2562)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการจ้างเหมาสร้างความรู้ความเข้าใจและจัดประชุมระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาสำคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 สู่การปฏิบัติในระ (8 ส.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องเลือกสัญญาณภาพและเสียงชนิดเมตริกซ์ (8 ส.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกระเป๋าใส่เอกสารสำหรับการประชุมระหว่างประเทศแผนงาน IMT-GT (7 ส.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 ส.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 ส.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำโล่เชิดชูเกียรติสำหรับใช้ในโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี 2562 (5 ส.ค. 2562)
ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโปรแกรม SPSS สำหรับใช้ในภารกิจของสำนักงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 ส.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง ฝจท. (2 ส.ค. 2562)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (2 ส.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนิตยสารการเงินธนาคาร (Money & Banking) สำหรับห้องสมุดสุริยานุวัตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ส.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 ส.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 ส.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือสำหรับห้องสมุดสุริยานุวัตรเพื่อใช้ประกอบการปฏิบัติภารกิจตามข้อสั่งการของ กพข. และพัฒนาองค์ความรู้และทักษะแก่บุคลากรของ สศช. (30 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อข้อมูล Real Estate Index โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ก.ค. 2562)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์