ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ไฟลประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศเพื่อใช้ในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ จำนวน ๒ คัน  (18 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เพื่อเข้าคลังพัสดุ สำหรับใช้สนับสนุนภารกิจยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบและผลิตเครื่องมือสร้างการตระหนักรู้ต่อยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในกลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์จุลสารธนาคารสมอง ฉบับที่ ๒๐ เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๒  (17 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างพนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์เอกสารรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา 270ของรัฐธรรมนูญฯ (เดือนเมษายน – มิถุนายน 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบและจัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่การนำใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมลิฟต์โดยสารอาคาร 5 และอาคาร 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือ “คู่มือตัวชี้วัดความสามารถในการแข่งขันของ IMD และ WEF (17 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอกสารรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสสอง ปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร/เช่าโสตทัศน์ สำหรับประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาดัชนีความยากจนหลายมิติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์ซองเอกสาร พิมพ์ตราสำนักงานฯ พิมพ์ตราครุฑ จำนวน 4 รายการ เพื่อเข้าคลังพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว และวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฝารองนั่งโถสุขภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างพิมพ์แผ่นพับกำหนดการประชุมประจำปี 2562 ของ สศช. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานเช่าอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ สำหรับติดตั้งเพื่อการนำเสนอภายในห้องประชุมใหญ่ และห้องประชุมกลุ่มย่อย รวมทั้งอุปกรณ์ถ่ายทอดสดการประชุมผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตในการประชุมประจำปี 2562 ของ สศช.  (13 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุคงทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ก.ย. 2562)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์