ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 2 คัน (19 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต แผนงาน IMT-GT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (19 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ก.ค. 2562)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้) จำนวน ๑๐ คัน และรถยนต์นั่ง (รถเก๋ง) จำนวน ๓ คัน ประจำส่วนกลาง และสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ (สพน.) (19 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพวงหรีด งานพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม พลเอก เปรม ติณสูลานนท์   ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มประกอบการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๗ /๒๕๖๑โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนิตยสาร และหนังสือพิมพ์ สำหรับท่าน ลศช. และห้องสมุดสุริยานุวัตร เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารบรรณ ผ่าน Web Application โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำวีดิทัศน์เพื่อเผยแพร่การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก  เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม และพื้นที่เชื่อมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง/จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม/เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำหรับจัดประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต้นภาคเหนือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร อาคารหอประชุมสุริยานุวัตร (9 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือชุด Towards ๒๐๕๐ : Megatrends in Industry, Politics and the Global Economy โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 ก.ค. 2562)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล, ก๊าซ NGV/เช่าห้องประชุม สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการและระดมความคิดเห็น “(ร่าง) กรอบนโยบายและย (5 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเกย์วัดความดันถังดับเพลิงและเติมน้ำยาเคมี (5 ก.ค. 2562)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์