ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ส.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการจัดทำโล่ประกาศเกียรติคุณสำหรับผู้เกษียณาอายุราชการ (23 ส.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สอง ปี 2562 และแนวโน้มปี 2562 (ฉบับภาษาอังกฤษ) (23 ส.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือของห้องสมุดสุริยานุวัตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ส.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการซื้่อหนังสือของห้องสมุดสุริยานุวัตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (22 ส.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อข้อมูล Financial Times ปีที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ส.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน และจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ส.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกาวยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ส.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ส.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนิตยสาร และหนังสือพิมพ์ สำหรับท่าน ลศช. และห้องสมุดสุริยานุวัตร  เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ส.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่จัดงาน Open House การขับเคลื่อนการนำใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ส.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ส.ค. 2562)
ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตวีดิทัศน์ โครงการผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (16 ส.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ส.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ส.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ การให้ความรู้ และการเผยแพร่ข้อมูลการป้องกันและต่อต้านการทุจริต สศช.  ภายใต้โครงการพัฒนาเชิงรุกเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สศช. โดยว (13 ส.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ การให้ความรู้ และการเผยแพร่ข้อมูลการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ของ สศช. ภายใต้โครงการพัฒนาเชิงรุกเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สศช. (13 ส.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโปรแกรม SPSS สำหรับใช้ในภารกิจของสำนักงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ส.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 ส.ค. 2562)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์ โครงการผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (9 ส.ค. 2562)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์