ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ ( 17 กันยายน 2551 ) (8 ต.ค. 2551)
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ยกเลิกสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ ครั้งที่ 2 (17 ก.ย. 2551)
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อ อุปกรณ์เครื่องฉายและเครื่องเสียงสำหรับ ใช้ปฏิบัติงาน ณ อาคารหอประชุม สศช. จ.นนทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (17 ก.ย. 2551)
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ยกเลิกสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ 2551 (11 ก.ย. 2551)
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
สรุปผลการสอบราคา/ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2551 ประจำเดือนกรกฏาคม 2551 (8 สิงหาคม 2551) (5 ก.ย. 2551)
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เครื่องฉายและเครื่องเสียง สำหรับใช้ปฏิบัติงาน ณ อาคารหอประชุม สศช. จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (5 ก.ย. 2551)
ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ ( 28 สิงหาคม 2551 ) (5 ก.ย. 2551)
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (4 สิงหาคม 2551) (29 ส.ค. 2551)
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 2 ชั้น 6 (ห้องฝึกอบรม) อาคาร 4 ชั้น 4,5 (สบป.) และอาคาร 1 ชั้น 5 (สปผ.) (29 ส.ค. 2551)
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคา การจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องฉายและเครื่องเสียงสำหรับใช้ปฏิบัติงาน ณ อาคารหอประชุม สศช. จังหวัดนนทบุรี (29 ส.ค. 2551)
ดาวน์โหลด 447 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ (29 ส.ค. 2551)
ดาวน์โหลด 95 ครั้ง
ร่าง TOR ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (13 ส.ค. 2551)
ดาวน์โหลด 1088 ครั้ง
ร่าง TOR ประกวดราคาจัดซื้อคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (13 ส.ค. 2551)
ดาวน์โหลด 731 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (25 กรกฏาคม 2551) (13 ส.ค. 2551)
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ (26 กรกฏาคม 2551) (13 ส.ค. 2551)
ดาวน์โหลด 76 ครั้ง
สอบราคาจ้างพิมพ์เอกสารและจัดทำแผ่น cd ประกอบการประชุมประจำปี 2551 ของ สศช. (26 กรกฏาคม 2551) (13 ส.ค. 2551)
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (6 ส.ค. 2551)
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ขายทอดตลาดเครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ต่างๆ (30 ก.ค. 2551)
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (15 ก.ค. 2551)
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
สอบราคาจ้างผลิตวีดีทัศน์ ในหัวข้อ "วิสัยทัศน์ประเทศไทย...สู่ปี 2570" (15 ก.ค. 2551)
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 [110] 111 112 113 114 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์