ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2551 ของ สศช. จำนวน 3000 เล่ม พร้อมจัดทำ CD-ROM จำนวน 3000 แผ่น (5 ม.ค. 2552)
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
สอบราคาเช่าบริการคู่สายโทรศัพท์ชนิดความเร็ว 2 Mbps เชื่อมโยงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระหว่างสศช. ส่วนกลาง กับสำนักฯ ภาค 3 สำนัก (สพน. : สพอ. : สพต.) แ (9 ธ.ค. 2551)
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ประกาศผลสอบราคาเช่าบริการวงจรสื่อสารชนิดใยแก้วนำแสงและเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร ขนาดความเร็วไม่ต่ำกว่า 30 Mbps (9 ธ.ค. 2551)
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลางที่ติดตั้งอุปกรณ์ NGV จำนวน 17 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (8 ธ.ค. 2551)
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 5 รายการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (8 ธ.ค. 2551)
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด รวมทั้งดูแลต้นไม้สนามหญ้า และสวนหย่อมของสำนักงานฯ (5 พ.ย. 2551)
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ประกาศผลสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือ"พิพิธภัณฑ์สุริยานุวัติเพื่อการพัฒนาประเทศ" (5 พ.ย. 2551)
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
สอบราคาเช่าบริการวงจรสือสารชนิดใยแก้วนำแสงและเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร ขนาดความเร็วไม่ต่ำกว่า 30 Mbps (5 พ.ย. 2551)
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
สอบราคาเช่าบริการคู่สายโทรศัพท์ชนิดความเร็ว 2 Mbps เชื่อมโยงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระหว่างสศช. ส่วนกลาง กับสำนักฯภาค 3 สำนัก (สพน. : สพอ. : สพต.)และส (5 พ.ย. 2551)
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ร่าง ( TOR ) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2 ) (5 พ.ย. 2551)
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (21 ต.ค. 2551)
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 20 ที่นั่งจำนวน 1 คัน ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (21 ต.ค. 2551)
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิหาคม 2551 (21 ต.ค. 2551)
ดาวน์โหลด 87 ครั้ง
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 20 ที่นั่งจำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (21 ต.ค. 2551)
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ร่างขอบเขตของงาน ( TOR )โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ จอภาพเครื่องพิมพ์ และโปรแกรมลิขสิทธิ์ปีงบประมาณ 2551 (21 ต.ค. 2551)
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือ"พิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตรเพื่อการพัฒนาประเทศ" (16 ต.ค. 2551)
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (8 ต.ค. 2551)
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
สอบราคาซื้อผนังกั้นห้องสำเร็จรูป (8 ต.ค. 2551)
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
เรื่อง ร่างขอบเขตของงาน (TOR ) โครงการจัดซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 ที่นั่ง จำนวน1 คัน ปีงบประมาณ 2551 (8 ต.ค. 2551)
ดาวน์โหลด 104 ครั้ง
สอบราคาจ้างก่อสร้างป้าย คสล. อาคารที่ทำการ สศช. จัหวัดนนทบุรี (8 ต.ค. 2551)
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 [109] 110 111 112 113 114 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์