ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่อง ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการก่อสร้างอาคารหอประชุม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จังหวัดนนทบุรี (10 ก.ย. 2550)
ดาวน์โหลด 124 ครั้ง
เรื่อง แบบฟอร์มคำชี้แจงการพิจารณางบประมาณรายการค่าจ้างที่ปรึกษา ทปษ. และ รายการโครงการวิจัย วจ. (10 ก.ย. 2550)
ดาวน์โหลด 137 ครั้ง
เรื่อง ประกวดราคางานจัดหาระบบพื้นที่สำหรับจัดเก็บข้อมูลบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (SAN) (10 ก.ย. 2550)
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารสุริยานุวัตร และอาคาร 3 (10 ก.ย. 2550)
ดาวน์โหลด 70 ครั้ง
เรื่อง สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือ "รายงานการดำเนินงานของรัฐต่อสาธารณะ" (10 ก.ย. 2550)
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
เรื่อง สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ (10 ก.ย. 2550)
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุม จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (28 มิ.ย. 2550)
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
เรื่อง สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2549 ของ สศช. พร้อมจัดทำ CD (12 มิ.ย. 2550)
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างอาคารที่ทำการ สพก. และ สพท. (12 มิ.ย. 2550)
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง ร่างเอกสารประกวดราคา และร่างขอบเขตของงาน การจัดหาระบบพื้นที่สำหรับจัดเก็บข้อมูลบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (SAN) (11 มิ.ย. 2550)
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างพิมพ์วารสารเศรษฐกิจและสังคม ปีงบประมาณ 2550 (28 มี.ค. 2550)
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง และสำนักพื้นที่ จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีการทางอีเล็กทรอนิกส์ (8 ก.พ. 2550)
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ประกาศ สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุงานบ้าน (8 ก.พ. 2550)
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
สอบราคาจ้างพิมพ์เอกสารเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง (30 พ.ย. 2549)
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ยกเลิกการสอบราคาเช่าบริการคู่สายโทรศัพท์ชนิดความเร็ว 2 Mbps เชื่อมโยงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระหว่าง สศช.ส่วนกลาง กับสำนักฯภาค 3 และสพท. (30 พ.ย. 2549)
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ยกเลิกการประกวดราคาเช่ารถนั่งส่วนกลาง (รถเก๋ง) จำนวน 4 คัน (30 พ.ย. 2549)
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงาน สพต. (30 พ.ย. 2549)
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
เรื่อง สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือและจัดทำแผ่น CD ประมวลแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง (13 ต.ค. 2549)
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด รวมทั้งการดูแลต้นไม้ สนามหญ้า และสวนหย่อมของสำนักงานฯ (13 ต.ค. 2549)
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
สอบราคาจ้างพิมพ์เอกสารสำหรับการเผยแพร่ภายใต้โครงการประสานจัดทำยุทธศาสตร์ทุนทางสังคมและผลักดันสู่การปฏิบัติ (13 ต.ค. 2549)
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 [107] 108 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์