ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แก้ไขรายละเอียดผ้าม่านรวมอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ตามประกาศเลขที่ 38/2552 (29 ก.ย. 2552)
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
สอบราคาจ้างปรับปรุงทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร ที่ทำการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง และอาคารหอประชุม สศช. จังหวัดนนทบุรี (29 ก.ย. 2552)
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (21 ก.ย. 2552)
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
สอบราคาซื้อรถนั่งส่วนกลาง จำนวน 2 คัน และรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน (21 ก.ย. 2552)
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ชนิด Noebook จำนวน 31 เครื่อง (21 ก.ย. 2552)
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
สอบราคาเช่าบริการคู่สายโทรศัพท์ชนิดความเร็ว 4 Mbps เชื่อมโยงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระหว่าง สศช. ส่วนกลาง กับ สพน., สพต., สพก., และ สพท. (21 ก.ย. 2552)
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
สอบราคาเช่าบริการวงจรสื่อสารชนิดใยแก้วนำแสง และเชื่อมโยงระบบเครื่อข่ายอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร (Internet Corporate Users) ขนาดความเร็วไ (21 ก.ย. 2552)
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ และครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ (21 ก.ย. 2552)
ดาวน์โหลด 116 ครั้ง
สอบราคาจ้างทำมู่ลี่พร้อมติดตั้ง (21 ก.ย. 2552)
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
สอบราคาจ้างทำผ้าม่านรวมอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง (11 ก.ย. 2552)
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้ว ประตูรั้ว ป้อมยาม ปรับปรุงพื้นที่ ยกระดับถนน ก่อสร้างถนนและ ทำทางระบายน้ำ ณ อาคารที่ทำการ สพก. จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธ (11 ก.ย. 2552)
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด รวมทั้งดูแลต้นไม้ สนามหญ้า และสวนหย่อมของสำนักงานฯ (9 ก.ย. 2552)
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
สอบราคาซื้ออุปกรณ์ระบบเครื่องฉายภาพและเครื่องเสียง (ระบบโสตทัศนูปกรณ์)สำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ (7 ก.ย. 2552)
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
สอบราคาจ้างทำแฟ้มเอกสาร จำนวน 2 รายการ (2 ก.ย. 2552)
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ประกาศผลสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือ จำนวน 5 รายการ (2 ก.ย. 2552)
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ อาคาร 4 ชั้น 1ส่วนทิศตะวันตก เพื่อจัดทำศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบครบวงจร (One St (2 ก.ย. 2552)
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการก่อสร้างรั้ว ประตูรั้ว ป้อมยาม ปรับปรุงพื้นที่ ยกระดับถนน ก่อสร้างถนน และทำทางระบายน้ำ ณ สำนักพ (2 ก.ย. 2552)
ดาวน์โหลด 3902 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (25 ส.ค. 2552)
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือ จำนวน 5 รายการ (14 ส.ค. 2552)
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
(ร่าง) ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมลิขสิทธิ์ ปีงบประมาณ 2552 (4 ส.ค. 2552)
ดาวน์โหลด 157 ครั้ง
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 [107] 108 109 110 111 112 113 114 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์