ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สอบราคาเช่าบริการคู่สายโทรศัพท์ชนิดความเร็ว 2 Mbps เชื่อมโยงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระหว่าง สศช.ส่วนกลาง กับสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาค 3 สำนัก (สพน (31 ม.ค. 2551)
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
สรุปผลการสอบราคา/ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2551 ประจำเดือนตุลาคม 2550 (18 ธ.ค. 2550)
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาถมดินบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอาคารที่ทำการ และอาคารหอประชุม ของสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง และสำนักพัฒนาพื้นที่ จังหวัดนนทบุรี (18 ธ.ค. 2550)
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงประตู พร้อมติดตั้งระบบเปิด - ปิดประตูด้วยลายนิ้วมือ (18 ธ.ค. 2550)
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (18 ธ.ค. 2550)
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
การจัดซื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งของสำนักพัฒนาพื้นที่ (สพท.)และสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง (สพก.) (18 ธ.ค. 2550)
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
สรุปผลการสอบราคา/ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2550 (แยกเป็นรายเดือน) (18 ธ.ค. 2550)
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
สอบราคาเช่าบริการวงจรสื่อสารชนิดใยแก้วนำแสงและเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบองค์กรฯ (Internet Corporate Users)ขนาดความเร็วไม่ต่ำกว่า 30 Mbps เล (18 ธ.ค. 2550)
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารสุริยานุวัตร และอาคาร 3 (19 ต.ค. 2550)
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง และรื้อถอนเครื่องปรับอากาศเดิม (19 ต.ค. 2550)
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงประตู พร้อมติดตั้งระบบเปิด-ปิดประตูด้วยลายนิ้วมือ (19 ต.ค. 2550)
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบกันซึมบริเวณดาดฟ้า อาคาร 4 (19 ต.ค. 2550)
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง และรื้อถอนเครื่องปรับอากาศเดิมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (19 ต.ค. 2550)
ดาวน์โหลด 96 ครั้ง
สอบราคาเช่าบริการวงจรสื่อสารชนิดใยแก้วนำแสงและเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร (Internet Corporate Users) ขนาดความเร็วไม่ต่ำกว่า 30 Mbps (19 ต.ค. 2550)
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
สอบราคาเช่าบริการคู่สายโทรศัพท์ชนิดความเร็ว 2 Mbps เชื่อมโยงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระหว่าง สศช. ส่วนกลาง กับสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาค 3 สำนัก (19 ต.ค. 2550)
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (19 ต.ค. 2550)
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
เรื่อง สอบราคาจ้างทำกระเป๋าใส่เอกสารประกอบการประชุมประจำปี 2550 จำนวน 2,500 ใบ (10 ก.ย. 2550)
ดาวน์โหลด 73 ครั้ง
เรื่อง สอบราคาจ้างพิมพ์เอกสารประกอบการประชุมประจำปี 2550 ของ สศช. เลขที่ 9/2550 (10 ก.ย. 2550)
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 11/2550 (10 ก.ย. 2550)
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การจัดหาระบบพื้นที่สำหรับการจัดเก็บข้อมูลบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สศช. (Storage Access Network : SAN) (10 ก.ย. 2550)
ดาวน์โหลด 183 ครั้ง
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 [106] 107 108 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์