ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องฉายภาพ (LCD Projector) จำนวน 3 เครื่องและครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ ชนิด InkJet จำนวน 1 เครื่อง (31 พ.ค. 2553)
ดาวน์โหลด 74 ครั้ง
แก้ไขรายละเอียดจ้างเหมาออกแบบปรับปรุงอาคาร (19 เม.ย. 2553)
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
สอบราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์เครือข่าย (Wireless LAN) พร้อมติดตั้ง (31 มี.ค. 2553)
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องฉายภาพ (LCD Projector) จำนวน 3 เครื่อง และครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ จำนวน 12 เครื่อง (23 มี.ค. 2553)
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือ 6 ทศวรรษสภาพัฒน์ และจัดทำกล่องสำหรับบรรจุหนังสือ (3 มี.ค. 2553)
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
จ้างเหมาออกแบบปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงานฯ (3 มี.ค. 2553)
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2552 ของ สศช.จำนวน 3,000 เล่ม พร้อมจัดทำ CD-Rom จำนวน 3,000 แผ่น (3 มี.ค. 2553)
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
สอบราคาจ้างจัดทำกล่องใส่เหรียญกษาปณ์ ที่ระลึกของสำนักงานฯ (27 ม.ค. 2553)
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อจอภาพ ชนิด LCD Wide Screen และ โปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ (Software Licenses) สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Workst (25 ธ.ค. 2552)
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุงานบ้าน (25 ธ.ค. 2552)
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ประกาศผลประกวดราคาจ้างบริหารจัดการระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ สศช.ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (16 ธ.ค. 2552)
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอรสศช.ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ 2553 (9 ธ.ค. 2552)
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
แก้ไขรายละเอียดประกาศประกวดราคาจ้างบริหารจัดการ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สศช.ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (9 ธ.ค. 2552)
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมา ปรับปรุงห้องผู้บริหารอาคาร 2 ชั้น 4 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (9 ธ.ค. 2552)
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ประกาศผลสอบราคาเช่าบริการวงจรสื่อสาร ชนิดใยแก้วนำแสงและเชื่อมโยงระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ตแบบองค์กร (Internet Corporate Users) ขนาดความเร็วไม่ต่ำกว (10 พ.ย. 2552)
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ยกเลิกสอบราคาเช่าบริการคู่สายโทรศัพท์ ชนิดความเร็ว 4 Mbps เชื่อมโยงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระหว่าง สศช.ส่วนกลาง กับ สพน. สพต. สพก. และ สพท. (10 พ.ย. 2552)
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคาร ที่ทำการสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง และอาคารหอประชุม สศช. จังหวัดนนทบุรี (7 ต.ค. 2552)
ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 18 รายการ (7 ต.ค. 2552)
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
(ร่าง)ขอบเขตของงาน (Terms of Reference :TOR) งานปรับปรุงห้องผู้บริหารอาคาร 2 ชั้น 4 (7 ต.ค. 2552)
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ประกาศผลสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ และครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ (7 ต.ค. 2552)
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 [106] 107 108 109 110 111 112 113 114 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์