ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สอบราคาจ้างพิมพ์เอกสารทิศทางแผน พัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (ฉบับสรุปสาระสำคัญ) (7 ต.ค. 2553)
ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 5 เครื่อง และรื้อถอนเครื่องปรับอากาศเดิม (7 ต.ค. 2553)
ดาวน์โหลด 96 ครั้ง
ร่างขอบเขตของงาน (TOR)โครงการจ้างเหมาบริการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สศช.ปีงบประมาณ 2554 (3 ก.ย. 2553)
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
สอบราคาเช่าบริการวงจรสื่อสารเชื่อมโยงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอรNระหว่าง สศช. ส่วนกลาง กับ สำนักพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมภาค(สพน., สพอ., สพต. และ สพก.) (3 ก.ย. 2553)
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
ประกาศผลสอบราคาเช่าบริการวงจร สื่อสารชนิดใยแก้วนำแสงและเชื่อมโยง ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบ องค์กร (Internet Corporate Users) ขนาด ความเร็วไม่ต่ำก (3 ก.ย. 2553)
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
สอบราคาเช่าบริการวงจรสื่อสารชนิด ใยแก้วนำแสงและเชื่อมโยงระบบเครื่อข่าย อินเทอร์เน็ตแบบองค์กร (Internet Corporate Users) ขนาดความเร็ว ไม่ต่ำกว่า 100 (17 ส.ค. 2553)
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
เผยแพร่ร่าง TOR ประกวดราคา ซื้อและติดตั้งระบบ CCTV ด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 (17 ส.ค. 2553)
ดาวน์โหลด 303 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอกสารและจัดทำ CD ประกอบการประชุมประจำปี 2553 ของ สศช. (17 ส.ค. 2553)
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ร่างขอบเขตของงาน (TOR)โครงการจ้างเหมาบริการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สศช.ปีงบประมาณ 2554 (17 ส.ค. 2553)
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
สอบราคาเช่าเครื่องอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ สำหรับการประชุมประจำปี สศช. 2553 (28 ก.ค. 2553)
ดาวน์โหลด 94 ครั้ง
สภาพัฒน์ชวนประชาชนร่วมวางแผนฯ 11 กำหนดอนาคตประเทศไทยในการประชุมประจำปี 2553 (28 ก.ค. 2553)
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ประกาศมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (มพพ.) (28 ก.ค. 2553)
ดาวน์โหลด 87 ครั้ง
สอบราคาจ้างทำประตูม้วน และหน้าต่างสแตนเลสพร้อมติดตั้ง (28 ก.ค. 2553)
ดาวน์โหลด 94 ครั้ง
เผยแพร่ร่าง TOR ประกวดราคาซื้อและติดตั้ง ระบบ CCTV ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1 (23 ก.ค. 2553)
ดาวน์โหลด 89 ครั้ง
สอบราคาจ้างพิมพ์เอกสารและจัดทำ CD ประกอบการประชุมประจำปี 2553 ของ สศช. (19 ก.ค. 2553)
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
สอบราคาจ้างผลิตวีดิทัศน์ การจัดประชุมประจำปี 2553 ของ สศช. (14 ก.ค. 2553)
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงทางเดินเท้า และระบบระบายน้ำ สำนักพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมภาคเหนือ เชียงใหม่ (30 มิ.ย. 2553)
ดาวน์โหลด 76 ครั้ง
ดร.เสนาะ อูนากูล อดีตรองนายกรัฐมนตรี อดีตเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ และอดีตผู้ว่าการธนาคาร แห่งประเทศไทย รับพระราชทานเครื่อง (30 มิ.ย. 2553)
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
สอบราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย (Wireless LAN) พร้อมติดตั้ง (16 มิ.ย. 2553)
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องฉายภาพ (LCD Projector) จำนวน 3 เครื่องและครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ ชนิด InkJet จำนวน1เครื่อง (31 พ.ค. 2553)
ดาวน์โหลด 100 ครั้ง
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 [105] 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์