ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการสอบราคา/ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2551 ประจำเดือน พฤษภาคม 2551 (15 ก.ค. 2551)
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (เอกสาร มี 3 ไฟล์) (15 ก.ค. 2551)
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (17 มิ.ย. 2551)
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังค (11 มิ.ย. 2551)
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สศช. ปีงบประมาณ 2551 นำลงเว็ปไซด์ครั้งที่ (11 มิ.ย. 2551)
ดาวน์โหลด 191 ครั้ง
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 9/2551 การจัดซื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งของสำนักพัฒนาพื้นที่ (สพท.) และสำน (8 พ.ค. 2551)
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง ของ สำนักพัฒนาพื้นที่(สพท.) และสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง (สพก.) เลขที่ 9/2551 (8 พ.ค. 2551)
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
สอบราคาซื้อไมโครโฟนชุดประชุมชนิดวง จำนวน 2 ชุด และกล้องบันทึกภาพชนิดโดม จำนวน 2 เครื่อง (8 พ.ค. 2551)
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 11-2551 (8 พ.ค. 2551)
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
นิทรรศการและกิจกรรมของหน่วยงาน ที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2551 วันที่ 1- 2 เมษายน 2551 ณ อาคาร 9 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุ (8 พ.ค. 2551)
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้าน (8 พ.ค. 2551)
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
สอบราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสารอย่างด 80 แกรม ขนาด A4 (8 พ.ค. 2551)
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง ของ สำนักพัฒนาพื้นที่(สพท.) และสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง (สพก.) เลข (8 พ.ค. 2551)
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สศช. ปีงบประมาณ 2551 (เอกสารมี 3 File) (8 พ.ค. 2551)
ดาวน์โหลด 91 ครั้ง
ลงนามถวายพระพรในเว็ปไซต์ (11 มี.ค. 2551)
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง และรื้อถอนเครื่องปรับอากาศเดิม (11 มี.ค. 2551)
ดาวน์โหลด 910 ครั้ง
ขายทอดตลาดรถยนต์ที่ไม่ใช้ราชการ (11 มี.ค. 2551)
ดาวน์โหลด 89 ครั้ง
การจัดซื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งของสำนักพัฒนาพื้นที่ (สพท.)และสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง (สพก.) ปีงบประมาณ 2550 (11 มี.ค. 2551)
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
สรุปผลการสอบราคา/ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2551 ประจำเดือนมกราคม 2551 (11 มี.ค. 2551)
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง และรื้อถอนเครื่องปรับอากาศเดิมด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิคส์ เลขที่ 8-2551 (11 มี.ค. 2551)
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 [105] 106 107 108 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์